Æresmedlemmer 2020

Styret i Norsk Rallylydighetsklubb er så heldige at vi kan foreslå særlig fortjente medlemmer til æresmedlemmer i klubben. Dette vil komme som sak på årsmøte 2021 og vil bli votert over uten debatt.
 
Ref. NRLs lover:
§ 2-5 Æresmedlem
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles hederstegn.
 
Norsk Rallylydighetsklubb fyller 15 år i «annerledes året» 2020 og vi skulle ha gjort så mye men som ble stoppet av restriksjoner og smittevern i tiden vi lever i.
 
En av de tingene som ikke stoppes er vårt ønske om å hedre de som var med på å starte sporten vår og grunnlegge Norsk Rallylydighetsklubb – og som fremdeles er like aktive!

De som var med på å starte NRL i 2015 var Madeleine Wessmann, Irene Heggen, Ghita Fossum, Hilde Andrea og Birthe Thoresen. Av disse er det 3 stk som er like aktive den dag idag gjennom sine roller som medlemmer i NRL, aktive utøvere, instruktører og 2 av dem er dommere.
 
Styret i Norsk Rallylydighetsklubb foreslår for årsmøte 2021 at følgende medlemmer tas opp til æresmedlemmer:
 
Ghita Fossum
Ghita Fossum har vært aktiv innen styrearbeid, regelverksarbeid, instruktør for ulike klubber, og ikke minst som aktiv dommer. Ghita var den første dommeren på det norske regelverket når det trådde i kraft i 2005. Ghita har vært primus motor og ildsjel for sin lokal klubb – Sør-Rogaland Hundeklubb – i mange år. Hun er fremdeles en aktiv utøver og går i elite med sin Ficus, Pyreneisk gjeterhund med korthåret hode.
 
 
Hilde Nysether
Hilde Nysether har vært aktiv innen styrearbeid, regelverksarbeid, instruktør for ulike klubber, utdannet 2 kull av nye dommere og ikke minst som aktiv dommer. Hilde har vært dommer siden 2011 og vært en stor pådriver av sporten i sin lokalklubb – Drammens Brukshundklubb. Hun er en aktiv utøver med Birka, Norsk Buhund, som går i klasse 3.
 
 
Birthe Sjuls Thoresen
Birthe Sjuls Thoresen har vært aktiv innen styrearbeid, instruktør for ulike klubber og ikke minst som en aktiv og god ambassadør for sporten vår. Hun har vært aktiv i sporten så lenge den har vært i Norge – hele 17 år. Birthe er primus motor og ildsjel i sin lokalklubb – Horten Hundeklubb – i mange år, og har fremdeles ukentlige treninger her. Hun er aktiv utøver med Circus – Springer Spaniel, som går i elite.