Norsk Rallylydighetsklubb

norsk rallylydighetsklubb

Nyheter

Korrigering og hardhendt avstraffelse av hund

Posted on January 28, 2015 at 7:00 PM

Korrigering av hunder på stevne

 

NRL har dessverre fått en del bekymringsmeldinger fra deltagere ang. korrigering av hunder utenfor ringen på stevner. Styret er bekymret for denne utviklingen og kommet frem til at det er nødvendig med en påminnelse til deltagere og arrangører om grunnverdiene og regelverket til rallylydighet.

 

Rallylydighet – grunnverdier og regler

Rallylydighet er en hundesport som fokuserer på samspill, glede og holdninger. Det er en sport som skal knytte hunder og eiere sammen på en positiv måte, og skal promotere et positivt samhold mellom hund og eier basert på tillit og respekt. Dette fokuset gjelder ikke kun i ringen, men også utenfor ringen og på trening.

 

Enhver deltager på stevne plikter å følge NKKs regler for Rallylydighet. Deltagere skal i følge reglementet føre hundene i bånd på stevneområdet og er ansvarlige for sine egne hunder. Hardhendt avstraffelse og bruk av strupebånd, pigghalsbånd og strøm er forbudt.

 

Brudd på regler, oppførsel i strid med god skikk og til sjenanse for andre, kan medføre advarsel, bortvisning fra stevneområdet, innrapportering til NKK og føre til tap av premie og/eller utestengelse fra fremtidige stevner. Ved bortvisning refunderes ikke påmeldingsavgiften.

 

Hva er hardhendt avstraffelse?

Hardhendt avstraffelse kan være hard verbal korrigering eller fysisk korrigering:

• Hard verbal korrigering defineres som en korrigering som virker støtende overfor andre og/eller skaper en tydelig negativ reaksjon hos hunden. En hund kan virke like ”blid” selv om fører kommanderer hardt og truende, men man skal allikevel reagere overfor en slik fører.

• Fysisk korrigering defineres som å korrigere hunden fysisk på en måte som ikke oppfattes positivt. F. eks rykk i båndet eller ta tak i nakkeskinnet.

 

Hva ønsker vi i NRL?

Avstraffelse av hund på stevneområdet er ikke ønskelig. Vi håper at prøveledere på kommende stevner informerer deltagerne om dette. Dommere har ofte nok å gjøre i ringen, derfor har prøveledere og stevnearbeidere et ansvar for å hjelpe dommere med at reglene også følges utenfor ringen. Deltagere oppfordres også til å si ifra til dommer eller prøveleder om man ser noe som defineres som hardhendt avstraffelse.

 

Vi håper at alle som deltar på stevner i fremtiden vil hjelpe å snu denne utviklingen slik at vi kan opprettholde det positive rallylydighetmiljøet.

Categories: None