Norsk Rallylydighetsklubb

norsk rallylydighetsklubb

Nyheter

Dommeres bekledning når de dømmer, samt hvilke personer de kan dømme.

Posted on May 27, 2015 at 2:10 AM

NKKs Sportshundkomite har behandlet en sak knyttet til dommeres bekledning når de dømmer, samt hvilke personer de kan dømme.

 

«Fellesbestemmelsene» for prøver og for lydighet/agility er ikke identiske, og det har således vært behov for presisering.

 

17/2015 DOMMERE – SPØRSMÅL KNYTTET TIL BEKLEDNING OG HVEM MAN KAN DØMME

 

Sportshundkomiteen besluttet at dommere som dømmer regelverk på offisielle arrangementer som faller inn under komiteens myndighetsområde, skal kle seg nøytralt (eks. uten reklame for fórleverandør, kennelnavn og konkurrerende virksomhet). Som dommer representerer man NKK og arrangerende klubb/forbund og må kle seg deretter.

 

Dommere i lydighet og agility skal følge fellesbestemmelsene for prøver når det gjelder følgende:

«Dommer, dommerelev eller dommeraspirant kan ikke bedømme:

* hund i eget eie/oppdrett,

* hund vedkommende har eid/vært medeier i, eller solgt i løpet av de siste 6 måneder,

* hund som eies av nærmeste familie (ektefelle, foreldre, søsken eller barn)»

 

I tillegg omfattes samboer/partner av bestemmelsen. Personer i nærmeste familie kan heller ikke føre annen eiers hund til bedømmelse.

 

Personer i nærmeste familie kan stille til start i annen ring/klasse/gren som bedømmes av annen dommer på samme arrangement.

http://web2.nkk.no/no/om_nkk/komiteer_+_grupper/nkks_sportshundkomit/

Categories: None