Norsk Rallylydighetsklubb

norsk rallylydighetsklubb

Nyheter

Manglende resultater i dogweb

Posted on September 21, 2016 at 9:35 AM

NRL har fått spørsmål som gjelder stevner som IKKE er registrert i NKK dogweb selv om det har gått mange måneder siden stevnet ble avholdt. Forholdet mellom NKK og arrangør har ikke NRL noe med, men vi har likevel kontaktet NKK for å få svar på noen spørsmål.

 

Opprykk:

Etter et døgn kan man starte i den klassen man har fått opprykk til. Dette er uavhengig av om resultatet ligger i dogweb eller ikke. Får man opprykk en lørdag kan man starte i en høyere klasse søndag.

 

Mellomtitler og championater

Søknader om disse må vente til de tellende resultatene er i dogweb. I praksis betyr dette at arrangørklubben må registrere resultatene i dogweb, ferdigmelde prøven og sende prøvepapirer til NKK. NKK sender så faktura på aktivitetsavgift til arrangørklubben og først når arrangørklubben betalt aktivitetsavgiften blir prøven godkjent og kan ses i dogweb.

 

Etterarbeid etter stevner

Arrangørklubb har 4 uker på seg etter prøven til å få orden på papirene før NKK begynner å purre. Dersom NKK purrer flere ganger uten svar kan arrangørklubb utestenges fra å ha prøver påfølgende år.

 

Vi har ikke fått svar fra NKK om arrangører har et økonomisk ansvar ovenfor deltakerne som ikke får godkjent sine resultater.

 

NRL oppfordrer alle arrangører av stevner til å være sitt ansvar bevisst. Manglende etterarbeid fratar deltakerne mellomtitler og championater...

 

Vi kan anbefale å bruke dogweb arra ved påmelding og legge inn resultatene direkte i dogweb stevnedagen. Da kan prøven i beste fall være godkjent og i dogweb første arbeidsdag etter stevnet!

Categories: None