Fellesbestemmelser på høring

Fellesbestemmelsene som er en del av rallylydighetsregelverket er nå på høring.

 

Informasjon fra NKK: 
Behovet for revidering av fellesbestemmelsene kommer på grunnlag av den nye konkurransedyrforskriften som trådte i kraft 1.juli 2021. Administrasjonen i NKK opplever ofte at arrangører ikke kjenner bestemmelser for båndtvang og helligdagsfredning, slik at disse nå er foreslått tatt inn i regelverksteksten for å bevisstgjøre arrangører, samt sørge for at de innhenter de tillatelser som kreves, særlig der det prøves løs hund i båndtvangsperioden.

 

Fellesbestemmelsene: Mal for fellesbestemmelser

 

NRL kommer til å sende inn høringssvar på fellesbestemmelsene innen fristen. Styret ønsker derfor medlemmenes innspill på den nye malen for fellesbestemmelser. For å sende inn ditt høringssvar, benytt dette skjemaet: https://forms.gle/dhQWSANAPFiuMEyc9

Frist for å besvare skjemaet er 16.mai 2022.

 

Styret setter sammen medlemmenes innspill til denne høringen og sender til NKK innen høringsfristen 6.juni 2022.