Norsk Rallylydighetsklubb

norsk rallylydighetsklubb

Veileder for arrangør

Veilederen finner du her. Veilederen må brukes sammen med NRL sitt regelverk. Kom gjerne med innspill på innhold.

Bekreftelse på dommeroppdrag

Følgende skjema brukes for å avtale dommeroppdrag. Web-skjema (Felter for å skrive) finnes på NKK sine sider

Reiseregning/honorar dommere

Reiseregningen som brukes finner du på NKK's hjemmeside. Dommer skal ha dekket alle utgifter i forbindelse med dommeroppdrag. Kost, losji og reise. Link til NKK's hjemmeside der du finner NKK's reiseregning.


NKK

NKK sin informasjon til arrangører finner du her.

title

Click to add text, images, and other content