Norsk Rallylydighetsklubb

norsk rallylydighetsklubb

For arrangører

Veileder for arrangør

Veilederen finner du her. Veilederen må brukes sammen med NRL sitt regelverk. Kom gjerne med innspill på innhold.

Bekreftelse på dommeroppdrag

Følgende skjema brukes for å avtale dommeroppdrag. Web-skjema (Felter for å skrive) finnes på NKK sine sider

Reiseregning/honorar dommere

Reiseregningen som brukes finner du på NKK's hjemmeside. Dommer skal ha dekket alle utgifter i forbindelse med dommeroppdrag. Kost, losji og reise. Link til NKK's hjemmeside der du finner NKK's reiseregning.


NKK

NKK sin informasjon til arrangører finner du her.

title

Click to add text, images, and other content

Sponsorer NM 2016
E-mail

Organisasjonsnummer

987 844 833

Facebook

Nye filmer

3267 views
3600 views