Norsk Rallylydighetsklubb

norsk rallylydighetsklubb

Instruktører

Instruktør i rallylydighet

Krav for å bli godkjent av NRL som instruktør i rallylydighet.

  1. Må være medlem av NRL og støtte NRL`s grunnfilosofi.
  2. Må ha opprykk til klasse 2 i rallylydighet.
  3. Må ha deltatt med hund på et kurs i rallylydighet hos en godkjent dommer eller instruktør
  4. Må ha en godkjent 1-ett årig instruktørutdannelse fra NKK (trinn 1) eller tilsvarende.
  5. Må kunne dokumentere undervisning i rallylydighet på 40 timer de seneste to år.
    - 10 av disse timene må være som hjelpeinstruktør på et kurs i rallylydighet under godkjent instruktør. 

    - Resten av timene kan være som instruktør på kurs eller treninger i hundeklubb/hundeskole. 
  6. Må skrive under på NRL`s etiske retningslinjer. Bilde av underskrevet dokument godtas. Retningslinjene finner du her: http://www.rally-lydighet.com/1Om%20NRL/ETISKE%20RETNINGSLINJER.pdf

Dokumentasjon skrevet av søker selv godtas ikke uten videre, det skal være en tredjepart som går god for at søker har gjennomført og oppnådd kravene ovenfor. Eks: diplomer, attester etc. 

Søkere er selv ansvarlig for å sende inn tilstrekkelig og tilfredsstillende dokumentasjon for å få søknaden godkjent.

For å søke om instruktørgodkjenning sendes søknad med kopi av dokumenter til: [email protected]


Send gjerne med følgende info i søknaden, så kommer infoen raskere ut på hjemmesiden:

"Bosted, fullt navn, telefonnummer, mail". 

 

Rallylydighetsinstruktører godkjent av NRL

Østfold


Akershus


Oslo


Hedmark


Oppland

 

Buskerud


Vestfold


TelemarkAust - Agder


Vest - Agder


Rogaland


Hordaland


Sogn og Fjorande


Møre og Romsdal


Sør-Trøndelag


Nord-Trøndelag

Nordland


Troms


Finnmark

Sponsorer NM 2016
E-mail

Organisasjonsnummer

987 844 833

Facebook

Nye filmer

3267 views
3600 views