Landskamp 2020

Landskamp i nordisk regelverk arrangeres av landslaget, talenttroppen og NRL sommeren 2020. Dette blir en uoffisiell prøve hvor vi inviterer 7 ekvipasjer fra hvert av de nordiske landene til å gå rallyprøver på nordisk regelverk. Vi inviterer også de dommerne som dømte nordisk 2019 til å dømme landskampen. Siden landslagutøverne høyst sannsynlig vil være de som går på dette arrangmentet er denne løsningen ikke i konflikt med det NKK ønsker i forhold til kontakt mellom dommere og utøvere.

Siden troppen vil bestå av 7-15 mennesker og 7 stk får plass til å gå under landskampen, må resten av troppen jobbe under landskampen. De 7 plassene til landskampen gis gjennom ranking internt i troppen der de 7 beste får tilbud om å starte.

Om ikke alle landene kan delta kan det være aktuelt å øke antallet som får starte under landskampen. 

Landskamp ranking
Ekvipasjene vil ta med seg sin poengsum per løp i landskampen og disse poengene vil telle mot landslagskvalifisering ved poenglikhet. Merk! Dersom landskampranking til uttak ikke tillates av NKK vil landskampen allikevel være treningsprøver for talenttroppen.

Her vil det gis en bonus for plassering internt i troppen på følgende måte:

Beste ekvipasje = 6 poeng
2. Beste ekvipasje = 5 poeng
3. Beste ekvipasje = 4 poeng
4. Beste ekvipasje = 3 poeng
5. Beste ekvipasje = 2 poeng
6. Beste ekvipasje = 1 poeng