Norsk Rallylydighetsklubb

norsk rallylydighetsklubb

Merker/titler

Merker og titler

Krav for opprykk, sløyfer og NKK medaljer omtales i regelverket kap. 3.

Merkepremiering i Rally-Lydighet

  • NKKs Bronsemerke tildeles alle hunder som oppnår opprykk fra klasse 1 til klasse 2
  • NKKs Sølvmerke tildeles alle hunder som oppnår opprykk fra klasse 2 til klasse 3
  • NKKs Gullmerke tildeles alle hunder som oppnåropprykk fra klasse 3 til klasse elite.

Cert og championat

Certifikat deles ut til alle ekvipasjer som oppnår 1. premie i klasse Elite.

For tildeling av championat vises det til NKKs championatregler.

Mellomtitler

I november 2014 ble det vedtatt at det skal innføres mellomtitler i Rallylydighet fra og med 1.1.15.

Mellomtitler betyr at du får en tittel i hver klasse når du har oppnådd 3 ganger førstepremie. Det spiller ingen rolle om flere av resultatene er fra samme dommer.
Titlene i Rallylydighet vil være RL1, RL2, RL3 - siden man blir N RLCH i Eliteklassen.


Ekvipasjene har selv ansvar for å sende inn resultatene til NKK.


Søknadskjema for mellomtittler finner man her: http://web2.nkk.no/no/tjenester/aktiviteter/skjemaer/

Sponsorer NM 2016
E-mail

Organisasjonsnummer

987 844 833

Facebook

Nye filmer

3267 views
3600 views