Norsk Rallylydighetsklubb

norsk rallylydighetsklubb

Styret NRL 2017

Leder

Kari Anne Overskeid (valgt 2017 for 2 år)

rallylydighet@klubb.nkk.no

Nestleder

Solveig Zetterstrøm (valgt 2016 for 2 år)

solveig.zetterstrom@gmail.com

Sekretær

Inger Handegård (valgt 2017 for 2 år)

nrl.sekretaer@gmail.com

Kasserer

Elin Tengs (valgt 2017 for 2 år)

nrl.kasserer@gmail.com

Styremedlem

Sunniva Rasch (valgt 2017 for 1 år)

Inger Drageland (valgt 2017 for 1 år)

Vara styremedlem

Anneli Bentsen (valgt 2017 for 1 år)Revisor

Hilde Nyseter (valgt 2017 for 1 år)

Vararevisor

Anne Rese (valgt 2017 for 1 år)


Valgkomite (alle valgt i 2017 for 1 år)

Leder: Lajla Lyseggen

Medlem: Eva Lynn Karstensen

Medlem: Magnhild H Opdahl

Vara: Kjersti Pettersen


Tidligere styrer

Sponsorer NM 2016
E-mail

rallylydighet@klubb.nkk.no

Organisasjonsnummer

987 844 833

Facebook

Nye filmer

3117 views
3442 views