Norsk Rallylydighetsklubb

norsk rallylydighetsklubb

NRL styret

Styret NRL 2017

Leder


Kari Anne Overskeid (valgt 2017 for 2 år)

[email protected]


Nestleder


Solveig Zetterstrøm (valgt 2016 for 2 år)

[email protected]


Sekretær


Inger Handegård (valgt 2017 for 2 år)

[email protected]


Kasserer


Elin Tengs (valgt 2017 for 2 år)

[email protected]


Styremedlem

Anneli Bentsen (valgt 2017 for 1 år)

Inger Drageland (valgt 2017 for 1 år)


Vara styremedlem


Sunniva Rasch (valgt 2017 for 1 år)

Revisor

Hilde Nyseter (valgt 2017 for 1 år)


Vararevisor

Anne Rese (valgt 2017 for 1 år)


Valgkomite (alle valgt i 2017 for 1 år)

Leder: Lajla Lyseggen

Medlem: Eva Lynn Karstensen

Medlem: Magnhild H Opdahl

Vara: Kjersti Pettersen


Click here to edit text

Tidligere styrer

E-mail

Organisasjonsnummer

987 844 833

Facebook

Nye filmer

3267 views
3600 views