Talenttropp 2020

Vi ønsker å heve kompetanse på nordisk regelverk slik at Norge bygger kompetanse over tid til mesterskap og landslagrepresentasjon. Talenttroppen vil øke interessen for nordisk rallylydighet, samt sikrer at de ekvipasjene som blir tatt ut på landslag trener jevnt mot nordisk mesterskap.

Hvem styrer troppen
Landslagsleder velges for to år av gangen og med åpning for gjenvalg etter endt periode. Dette for å få en jevn oppfølging og stabilitet for laget.

Landslagsleder med hjelpere styrer troppen.

Troppens sammensetning
Troppen vil bestå av 7-15 ekvipasjer. Ekvipasjene går i eliteklasse i Norge og har et brennende ønske om å trene nordisk rallylydighet.

Årets landslag må søke seg til troppen på lik linje som de andre men vil bli forfordelt en plass. Dette fordi det vurderes som viktig at de kan dele av sin kompetanse og erfaring.

Søke seg til tropp
Kombinasjon av søknad og resultater. Se søknadskrav under.

NM vinneren 2020 vil få et direkte tilbud om plass i troppen for 2021 dersom den oppfyller søknadskravene til talenttropp 2020.

NB! Denne plassen gjelder KUN NM vinneren og vil IKKE gå videre nedover resultatlisten til NM dersom vinneren takker nei eller ikke oppfyller kravene.

Samlinger 2020
Troppen vil ha samling i april/mai og august/september.
Det vil arrangeres landskamp i Nordisk klasse i juni/juli.

SØKNADSKRAV TIL TALENTTROPP 2020

FØRER

 • Må være medlem av en klubb som samarbeider med NKK.
 • Må enten være norsk statsborger eller utenlandsk statsborger med fast bostedsadresse i Norge (jf. folkeregisteret.)
 • Fører under 18 år må ha godkjennelse fra foreldre eller foresatt.

HUND

 • Minimumskrav – Må ha startet i elite klasse (norsk regelverk.)
 • Hunden må være registrert i NKK (Ikke NOX) og ha vært registrert i NKK minst 6 mnd før eventuelt mesterskap og dets første dag.

EKVIPASJE

 • Må sende inn en film som er filmet i sin helhet, og som viser følgende øvelser i nordisk regelverk . (årets landslag trenger ikke å utføre dette punktet i sin søknad.)
  • Minst 3 Flytende øvelser fra klasse 1 i sakte og spring marsj – høyre og venstre føring
  • Rygg i front
  • Sidebytte foran, bak, helt om fra hverandre, helt om mot hverandre samt synkron høyre og venstre
  • Sitt, dekk og stå under marsj
  • Belønningsmetoder dere bruker

Øvelsene trenger ikke være sammenhengende eller prikkfrie. Vi ønsker å bli kjent med dere som ekvipasje samt å sikre rallyens grunnverdier i trening og konkurranse. 

 • Må dokumentere de fem beste resultatene fra eliteklassen i norsk regelverk oppnådd etter 1.1.19.
 • Må skrive en søknad hvor man skriver om seg selv, sin hund og sine ambisjoner.
 • Må lese igjennom og skrive under på retningslinjene for talenttropp.

Last ned retningslinjene for talenttropp her

Søknadsfrist
Søknadsfrist 2020 – 20.januar 2020.
Søknad sendes til laglederrally@gmail.com.

Gjennomgang av søknader og publisering
Landslagsleder med hjelpere og en representant fra styret i NRL går igjennom søknadene så fort som mulig etter fristens utløp. Troppens sammensetning publiseres senest 10.februar 2020.

Les landslagsuttaksregler her

Les info om landskamp her