Fellesbestemmelser på høring

Fellesbestemmelsene som er en del av rallylydighetsregelverket er nå på høring.   Informasjon fra NKK: Behovet for revidering av fellesbestemmelsene kommer på grunnlag av den nye konkurransedyrforskriften som trådte i kraft 1.juli 2021. Administrasjonen i NKK opplever ofte at arrangører ikke kjenner bestemmelser for båndtvang og helligdagsfredning, slik at disse nå er foreslått tatt inn i […]