NKKs dopingregelverk

Norsk Rallylydighetsklubb ønsker å minne om NKKs Antidopingregelverk. Med doping forstås her medisin, eller annet middel, som gjennom sin virkning stimulerer, beroliger, stiller smerte, påvirker atferd, temperament eller på annen måte kan antas å virke inn på hundens prestasjon eller kvalitet.

I henhold til dette regelverket foreligger et generelt forbud mot å delta med hund som står på behandling. Det gjelder videre en generell regel i NKK at det ikke er tillatt å delta med en hund som ikke er frisk. Dette innebærer at en hund som er underlagt behandling for en lidelse eller sykdom ikke anses som frisk og med dette ikke kan delta uten at det foreligger en gyldig dispensasjon. Dispensasjon gis ved søknad til NKK.

Det er også verdt å minne om at alminnelige veterinærundersøkelser (eks hd/ ad- rtg, tannsteinsfjerning mv) hvor hunden blir sedert («dopet» hos veterinær) også kommer i konflikt med regelverket. Som en generell hovedregel er det minst 96 timers karenstid på de vanligste sedasjonsmiddel. Videre foreligger det 4 dagers karenstid på akupunktur- og kiropraktikkbehandlinger.

Norsk Rallylydighetsklubb ønsker alle en skadefri og dopingfri rallysesong ?

Her finner du en god artikkel hos NKK ang. NKKs Antidopingregelverk.