FCI regler

Styret i NRL er blitt kontaktetog fortalt at flere instruktørerhar sagt det blir instruktør-dommerutdanning for FCI tilsommeren..Styret ønsker å oppklare noerundt dette.Det stemmer at det skalavholdes kurs for dommere iFCl-regelverket så snart detlar seg gjøre.Etter denne er ferdig, vil detbli satt opp kurs for våreinstruktører i regelverket.Det er verken satt opp tid ellerlengde på kursene, […]

Regionmesterskap

Vi mangler fortsatt søknader om å avholde årets regionmesterskap i regionene Midt, Sør og Øst! Om din klubb holder til i denne regionen, skal arrangere dobbel eller trippel rallylydighetsprøve i 2024 og dere kunne tenkt dere å avholde regionmesterskap ber vi dere snarest sende inn en søknad til norsk.rallylydighet@gmail.com 📮 Søknaden bør inneholde informasjon om […]

Årsmøte

Det vil bli avholdt årsmøte 16.03.2024.Tid og sted annonseres på et senere tidspunkt.Saker som medlemmer ønskes belyst på åramøte må være styret i hende senest 4 uker før, og kan sendes på mail til norsk.rallylydighet@gmail.com Hold av datoen

REGIONMESTERSKAP 2024

Det nærmer seg utgangen av året og vi vil minne klubbene om å søke om å avholde regionmesterskap i sine regioner, ved å sende e-post til norsk.rallylydighet@gmail.com. Møre og Romsdal ble flyttet til region midt, etter ønske fra våre medlemmer og for å gjøre region vest litt mindre og region midt større. Søknadsfrist 10.01.2024 norsk.rallylydighet@gmail.com

Fra valgkomiteen

Lyst til å bli med å drive frem verdens beste hundesport? 🙌🏼 Valgkomiteen er i sving med sitt arbeid, og ønsker forslag på kandidater til styreverv i klubben vår.Kan det være det deg, eller kanskje noen du kjenner? 💡 Valgkomiteens kontaktpersoner Anneli Kilen Kjeserud (lykkeliten1989@hotmail.com) Camilla Lucie Wikan (caluwia@gmail.com)Sunniva Dymbe (Sunnivadymbe@hotmail.com) 👉🏼 Kandidatforslag må være […]

Landslagleder

Vervet som landslagsleder og landslagstrener for talenttroppen og landslag oppnevnes for to år av gangen. Tiden er nå er inne for å oppnevne landslagsledelse for de to neste årene. NRL åpner derfor for mottak av søknader til vervene landslagsleder og landslagstrener for de neste to år Styret i NRL oppfordrer personer med brennende engasjement for […]

Varsel om årsmøte

Årsmøte for NRL avholdes 4.mars 2023 i Oslo-området. Vi vil forsøke å få til en digital løsning i tillegg.  Frist for innkomne saker er 4.februar 2023.Sendes til norsk.rallylydighet@gmail.com Det er kun innkomne saker som kan behandles på årsmøtet. Innkalling med dagsorden og vedlegg sendes ut innen 18.februar 2023. Om du ønsker å møte fysisk på […]

NM 2022

Harstad Hundeklubb (HHK) , Narvik Hundeklubb (NHK) og Norsk Rallylydighetsklubb (NRL) ønsker alle hjertelig velkomne til NM-helg i Harstad 12-14.august 2022.    Link til side om NM 2022: http://www.rally-lydighet.com/nm-2022/

Uttaksregler til landslag 2022

Styret i NRL har behandlet en innkommet sak med spørsmål om hvorvidt alle som konkurrerer under uttakshelger for landslag 2022 vil konkurrere om en plass på landslaget, jamfør uttaksregler for landslag 2022. Styret har vedtatt at alle som konkurrerer under uttakshelgene konkurrerer om en plass på landslaget. Dette innebærer at også deltakere utenfor talenttroppen vil […]