NM arrangør

Instrukser for klubb som skal arrangere NM i rallylydighet

I dette dokumentet er det en del punkter som gjelder det økonomiske ansvaret og de praktiske
arbeidsoppgavene for NM-arrangementet. Disse må godtas før dere får tildelt NM. I punktene under refereres det til «arrangørklubb» eller «teknisk arrangør» – det er dere, ikke NRL.

Samarbeid

Det skal opprettes en samarbeidsgruppe for NM-arrangementet hvor det avholdes planleggingsmøter og kommuniseres jevnlig under planleggingen til NM-helgen. Det anbefales at arrangørklubb og styret hver har maks 4 representanter i denne gruppen. Denne samarbeidsgruppen kan for eksempel opprettes som gruppe på Facebook.

Mannskap

Det er viktig at man har nok aktive medlemmer i klubben (eller andre som dere er sikre på stiller opp) til å kunne dekke inn alle arbeidsoppgavene under et NM. Mannskapsbehovet må kartlegges før dere søker om å arrangere NM. Representantene fra NRL kommer langveisfra og har derfor begrenset med kapasitet til å ta med utstyr mm. Det er derfor viktig med god forståelse for at det kun er
mulig/aktuelt å gjennomføre et NM ved hjelp av en teknisk arrangør som har god erfaring med planlegging og gjennomføring av større stevner.

Hvordan arrangeres NM-helgen?

Arrangørklubben står fritt til å avholde dobbeltstevne i løpet av NM-helgen etter følgende
alternativer:


a) Et (ettermiddags)stevne fredag og vanlig stevne lørdag, samt (kun) NM-finale søndag:
Lørdagens eliteklasse er kvalik til den uoffisielle NM-finalen.


b) Vanlig stevne lørdag, (kun) NM-finale søndag:
Lørdagens eliteklasse er kvalik til den uoffisielle NM-finalen.


Alle klasser alle dager dømmes av autorisert dommer og etter enhver tid gjeldende regelverk.


Maks. antall ekvipasjer pr. dommer er 60.

Kåring av Norsk Vinner i klassene 1, 2 og 3

a) Ved dobbeltstevne gjelder den høyeste sammenlagte poengsummen i klassen, altså to poengsummer fra samme klasse slås sammen og den som har høyest poengsum vinner. Dette motiverer forhåpentligvis til høyere påmelding for arrangørklubben. Dersom en hund starter i to klasser på de to stevnene, gjelder kun det ene resultatet i den aktuelle klassen.


b) Ved enkeltstevne er det ekvipasjen med høyest poengsum i klassen som blir Norsk Vinner.

Fordeling av praktisk og økonomisk ansvar for hele NM-helgen

Arrangørklubben har alt det praktiske og økonomiske ansvaret for de fire offisielle klassene uavhengig av arrangementmodell. Dette ansvaret omfatter alt fra mottak av påmeldinger og påmeldingsavgifter, innføring av resultater i dogweb, betaling og drifting av stevneområdet (inkludert toaletter og parkering, premier og rosetter til de offisielle klassene, merker), samt utstyr
og anskaffelse og organisering av personell til arrangementet. Arrangørklubben må kunne hente/ta i mot premier og rosetter som skal brukes i NM-finalen.


Arrangørklubben har det økonomiske ansvaret for godtgjørelse til sine medlemmer som arbeider
under arrangementet og bekoster mat på dem under selve arrangementet. NRL har ansvar for mottak av påmeldinger og påmeldingsavgifter, samt utarbeidelse av startlister og kritikkskjemaer til NM-finalen.

 

NRL har ansvar for rosetter til Norsk Vinner klasse 1, 2 og 3 og til NMfinalen. NRL har ansvar for premier til NM-finalen. NRL bekoster selv mat og overnatting for egne representanter og medlemmer som arbeider under arrangementet.

Overnatting

Arrangørklubben må kunne stille med ca. 20 rom tiltenkt dommere, ringpersonell og representanter fra NRL ved overnattingssted så nær stevneområdet som mulig. Dersom det ikke er gåavstand fra overnatting til stevneområdet, må arrangørklubben sørge for transport av dommerne.

 

Arrangørklubben dekker overnatting for alle dommere, uavhengig av om de dømmer offisielle klasser eller NM-finalen. Dersom arrangørklubben, dommere, ringpersonell og representanter fra NRL ikke benytter alle de reserverte rommene, kan de resterende tilbys andre arbeidende medlemmer fra NRL, men da for disses egen kostnad. Utover dette er medlemmer av NRL selv ansvarlige for å finne og bekoste overnatting, men arrangørklubben bør være behjelpelige med å
anbefale overnattingssteder.

 

NRL dekker overnatting for sine representanter.

Dommere

Arrangørklubben er ansvarlig for å bringe dommere til/fra flyplass/stasjon før/etter stevnet.

 

Arrangørklubben står for betaling av dommerhonorar til dommerne i de offisielle klassene.

 

Arrangørklubben betaler reise og overnatting for alle dommere, også dommere som eventuelt kun dømmer NM-finalen søndag.

 

Arrangørklubben står fritt til å benytte seg av de 3 dommerne som dømmer søndagens NM-finale til dømming av de offisielle klassene. Dette er en avtale som gjøres mellom arrangørklubben og de aktuelle dommerne. Det er viktig å ta hensyn til belastningen på dommerne, og det er viktig å fordele arbeidsmengden i løpet av helgen.

 

NRL plikter å informere arrangørklubben om hvilke dommere som skal dømme finalen så tidlig som mulig. Dommerhonorar for dømming av selve finalen dekkes av NRL. Erfaringsmessig er det viktig å ha en reservedommer for hånden til NM-finalen. Arrangørklubben plikter seg derfor å informere NRL om hvilke dommere som kan være aktuelle som reservedommere til finalen (lokale dommere eller dommere som har dømt offisielle klasser.)

Ringpersonell og ringer

Arrangørklubben er ansvarlig for tidtagerutstyr til NM-finalen, samt rigging av finaleringen og alt annet nødvendig utstyr. Ved dårlig vær/sterk sol bør det være et telt ved hver ring. Ringen skal være minimum 20×25 meter utendørs og 12×17 meter innendørs. Dersom man har maks. antall øvelser, bør ringstørrelsen økes. Ringen skal tydelig være merket. Utenfor finaleringen skal det merkes opp en «buffersone» der ingen skal oppholde seg og der det ikke skal være telt, stoler, hunder osv. Finaleringen pyntes med norske flagg.

 

Arrangørklubben stiller med nødvendig ringpersonell til alle offisielle klasser, samt nødvendig ringpersonell til søndagens NM-finale. Å benytte seg av arrangørklubbens mannskap under NMfinalen skal være kostnadsfritt for NRL. Til finaleringen er det påkrevd med innroper, tidtakere, baneansvarlige (hjelper å bygge bane og retter opp riv), personer som løper med kritikkskjema til sekretariatet og sekretariat som regner poeng.

 

NM-finalen starter med at deltakerne blir ropt opp for deretter å gå innmarsj sammen med
dommerne mens passende musikk spilles. Når alle har gått en runde i ringen stilles de opp på rekke og nasjonalsangen spilles.

Premier og dommergaver

Arrangørklubben skal stille med premiegjenstander til de seks beste ekvipasjene i hver klasse i de offisielle konkurransene – i tillegg til rosett til minst de tre plasserte på pallen i alle klasser.


Arrangørklubben er i tillegg ansvarlig for å ha tilstrekkelig med certrosetter og championatrosetter for de offisielle eliteklassene. Alle deltakere som vinner Cert som teller til championat, skal få utdelt rosett for dette. Likeledes skal rosett deles ut til alle som oppnår Championat, såfremt de har utstillingskravet på plass. Dette bør sjekkes.


Arrangørklubben har ansvar for dommergaver til alle dommerne som dømmer de offisielle klassene.

 

NRL stiller med alle premiegjenstander og rosetter til NM-finalen, samt dommergaver til dommerne som dømmer NM-finalen.

Kiosk

Arrangørklubben holder kiosk under hele arrangementet, også under NM-finalen.

Toalett

Toalettene må være innenfor rimelig avstand fra ringene, spesielt viktig er dette under NM-finalen.

Parkering/parkeringsavgift

Det må være tilstrekkelig med areal for parkering, og parkeringsavgiften for alle som deltar skal inngå i påmeldingsavgiften. Det skal ikke kreves ytterligere betaling for parkering, og dette bør det informeres om ved annonsering av de offisielle stevnene. Påmeldingsavgiften kan heller justeres noe opp for å dekke inn parkeringsavgifter. Parkeringsbillett for de som deltar sendes i PM til deltakerne sammen med startlistene. Dette er en hyggelig gest for å rettferdiggjøre den eventuelt økte påmeldingsavgiften. Parkeringsbilletter vil ikke bli kontrollert etter ankomst.

Premieutdeling

Det er viktig at det tas høyde for værmessige forhold og at det legges til rette for gjennomføring av premieutdeling med bildetaking under tak ved dårlig vær. Dette kan alternativt gjøres i større telt. Tenk på en fin/ryddig bakgrunn for fotografering av vinnerpallen.

Fotografering

Fotografering avtales med NRL. Det skal tas bilder av alle finalister som ønsker det, samt alle premiepaller inkludert NM-finalen. Husk bilder av vinnerne av Norsk Vinner i klasse 1, 2 og 3. Dersom bildene tas av arrangørklubb, sendes disse til NRL digitalt og kan fritt brukes av NRL i ettertid til å annonsere deltakere/vinner av NM. Det har tidligere år blitt tatt portrettbilder av ekvipasjene foran det norske flagget, men det kan også være et godt alternativ å forevige hver ekvipasje i NM-banen som et godt minne.

Fordeling av inntekter

Alle påmeldingsavgifter til NM-finalen tilfaller NRL (maks. 60 ekvipasjer etter gjeldende regelverk).


Alle andre påmeldingsavgifter og inntekter fra arrangementet tilfaller arrangørklubben.