Dommeravtale og rutiner

NRL har i samarbeid med NKK laget ny dommeravtale som skal benyttes for alle dommerforespørsler til rallylydighetsprøver.

Det er viktig at alle arrangører av rallylydighetsprøver merker seg følgende:

 • Tilbud med aksept på e-post, telefon, SMS eller messenger er like bindende som en signert dommeravtale for begge parter.

 • Om en må avlyse et arrangement må dommer få beskjed så fort som mulig. Det er kun ved Force Majeure eller gjensidig annullering av oppdraget at man unngår å betale dommerhonoraret på 1200kr.

 • Dommerforespørsler skal fortrinnsvis sendes på e-post. Trenger man et raskt svar, anbefaler NRL at man tar kontakt direkte via telefon med forespurte dommer. E-post er ikke et media der en kan forvente svar samme dag, da ikke alle leser e-post hver dag.

 • Ved forespørsler frem i tid, før satt terminliste foreligger, er det viktig at klubbene kommuniserer med dommer så raskt som mulig om dato flyttes eller arrangement ikke blir godkjent / avlyst.

 • Dommeravtale skal sendes ferdig utfylt fra klubb til dommer så raskt som mulig når dommer har akseptert tilbudet. Viktig at punkter som antall klasser og kontaktinformasjon til klubb er utfylt.

 • Dommer skal svare på forespørsler så raskt som mulig. For å unngå misforståelser anbefaler NRL at klubbene setter en ønsket svarfrist i mailforespørsel med minimum 2 dagers frist for dommer å svare på. Ved manglende svar etter satt frist forbeholder arrangør seg retten til å spørre videre for å få dommer til sin prøve.

 • Felles e-post til alle dommere anbefales ikke da man mulig kan stå med for mange dommere på hånden. Denne typen forespørsler kan lett føre til misforståelser og dobbeltbookinger som igjen vil medføre ekstra kostnader for arrangør, ref. første punkt.

 • Senest én uke før prøven skal dommer motta adresse til prøveplass, hvis aktuelt – plan for henting på flyplass / togstasjon samt overnattingsinformasjon, endelig oversikt over ringstørrelse, antall påmeldte hunder og tidsoppsett.

Dere finner avtalen for nedlasting på NRLs websider og NKKs side for prøvedokumenter. Vi anbefaler også alle arrangører om å lese prøveveilederen til NRL.

NKK oppfordrer alle klubber som holder offisielle rallylydighetsprøver om å sende inn prøvepapirene til NKK digitalt. Dette gjør at saksgangen blir raskere og de minimerer muligheten for eventuell spredning av smitte.

Følgende dokumenter skal sendes inn:

 • Prøveleders referat
 • NKK representantens rapport
 • Opplysninger om prøven
 • Oppgjørsskjema for aktivitetsavgift
 • Signert og utfylt resultatliste for alle klasser

Dere kan laste ned fil med dokumenter på NRLs side for arrangører eller NKKs side for prøvedokumenter.

Om prøven ikke er ført i DogWeb ARRA må kritikkskjemaer også sendes inn. NRL og NKK oppfordrer sterkt til at alle klubber benytter seg av DogWeb ARRA ved rallylydighetsprøver.