Treningstips – direkte dekk

Mange opplever å få utfordringer på direkte dekk i konkurranser, det være seg disk eller trekk. Vi ønsker å dele noen treningstips som kanskje kan hjelpe.

Hvilke problemstillinger er det en kan oppleve i konkurranse og i trening?

  1. Hund setter seg før den legger seg ned.
  2. Hund setter seg opp før den går videre.

Begge disse problemstillingene kan føre til disk i konkurransesituasjon. Skjønnsvurdering vil alltid kunne skje, og dersom den har en flytende bevegelse ned i dekk eller opp i marsj med bakenden først vil ikke dette nødvendigvis utløse trekk eller disk. Utfordringene kommer når den sitter tydelig på vei ned eller på vei opp.

Hva kan man gjøre for å unngå dette?

  • PLASSERING: Plassering i forhold til skilt er vesentlig for mange hunder. Dersom man stiller seg for nærme slik at hunden vil komme borti skiltet når den dekker, er det mange hunder som vil vegre seg for å legge seg ned. Husk at det er FØRER ELLER HUND som skal være innenfor 0,5m til skilt for å unngå 2 poeng trekk. Plassér deg slik at hunden ikke er i nærheten av skiltet om du kan. Du kan stå på siden, bak eller foran for skiltet. TIPS: Sett opp et skilt og mål en radius på 0,5m fra skiltet i en sirkel – mange vil kanskje få en litt aha-opplevelse av å se at avstanden er ganske stor og jo større hund du har jo viktigere er det at du tenker på plassering.
  • TIMING: Når gis kommandoen? Mange hunder er trent på at de skal sitte når fører stopper – en holdt som det heter i lydighet. Dersom man venter med å kommandere dekk til man har stoppet vil flere hunder automatisk sette seg. Gi derfor kommandoen bitte litt før du stopper. Tenk over hvilket bein du stopper med og gi dekk kommandoen på det motsatte beinet. Timing er essensielt for de fleste og noe man alltid kan jobbe med. Hvor lang tid trenger din hund?
  • MOMENT: Har du alltid trent dekk fra sittende posisjon? I valpetrening trener vi ofte sitt til dekk. Har vi vært flinke nok til å trene fra stående posisjon og ned i dekk og fra dekk og rett opp i stående? Har vi trent dekk fra gående og fra dekk og rett opp til å gå? Tenk over hva du har trent på og jobb med det momentet du ser hunden din mangler. Direkte dekk består av flere momenter når vi ser på øvelsen med treningsøyne.

Hvilke momenter har direkte dekk?

  • Hund skal gå ved fot
  • Fra gående til dekk
  • Holde dekk posisjon
  • Fra dekk til gående
  • Hund skal gå ved fot

Disse momentene kan man trene hver for seg, belønne der man ser at hunden har størst utfordringer og ikke minst huske å jobbe like mye på høyre side som på venstre side.

Hvor trener man og hva kan man variere med?

Et godt råd er å alltid jobbe like mye på høyre side som på venstre side. Hvis man også legger til inn i front så får man en hund som vil være mindre berørt av hvilken posisjon den har i forhold til fører. Husk da å plassere deg lurt i forhold til skiltet.

Det å trene på forskjellige plasser med forstyrrelser, andre hunder, underlag, vær, plassering inntil ringbånd / vegger / gjerder etc. er alltid en god variasjon til treningen.

Masse lykke til og håper dere får god nytte av disse treningsrådene.