Kåring av årets rallylydighetshund i egen klubb

Her er et eksempel på hvordan man kan regne ut «Årets Rallylydighetshund» dersom man har slik kåring i egen hundeklubb. Denne er laget for de klubber som ønsker innspill på hvordan dette kan gjøres. NRL har ikke en slik tittel.

Styret i NRL foreslår følgende:

Årets rallylydighetshund deles ut til den ekvipasjen fra xx Hundeklubb som har oppnådd de 3 (tre) beste resultatene i konkurranser som er arrangert i Norge, og er godkjent av Norsk Kennel Klubb (NKK).

Fører må være medlem av xx hundeklubb.
Det kåres 1., 2., og 3. plass som Årets rallylydighetshund.
Utregningen gjelder på tvers av klasser, dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.

Følgende kriterier legges til grunn:

Klasse 1: Prosent av maksimal poengsum x 1,00 = poengsum
Klasse 2: Prosent av maksimal poengsum x 1,05 = poengsum
Klasse 3: Prosent av maksimal poengsum x 1,10 = poengsum
Klasse Elite: Prosent av maksimal poengsum x 1,15 = poengsum


For å være med i kåringen av Årets Rallylydighetshund må fører sende inn de 3 beste resultatene gjennom året, som vil være tellende for kåringen. I tillegg kan fører sende inn et fjerde resultat, som teller først ved evt. poenglikhet.