5 gode tips fra dommerne

1) FOTARBEID I VRI-ØVELSER:

Dette er en øvelse der du som fører skal snu mest mulig på stedet, og hunden skal følge deg. Et tips her er å tenke deg at du «snur seg på en bok» eller «går i dine egne fotspor».

Eksempel på en vri øvelse fra klasse 2
Eksempel på en vri øvelse fra klasse 1

2) RYGG 3 STEG BAKOVER (klasse 3):

Husk at i alle steg må beina bevege seg tydelig bakover. Et tips er at du gjerne kan gå flere enn 3 steg, spesielt dersom du er i tvil.

Eksempel på rygging tre steg med samlede bein først. Husk at øvelsen sier minimum 3 steg.

3) RYGG I FRONT (klasse 3):

Med tydelig rygging menes at hunden rygger ca. 1 hundelengde bakover. Et tips her kan være å trene hunden på å rygge enda litt lenger, for å ha litt slingringsmonn i konkurransesettingen.

Eksempel på ca. en hundelengde

4) SYNLIG BELØNNING

Hundefører skal ikke ha noen form for synlig belønning i ringen. Her kan det være lurt å være oppmerksom på at både leker og eventuelt annet utstyr fører tar med seg inn i ringen, aldri skal være synlig verken for hund eller dommer. Heller ikke bånd skal være synlig mellom start og mål.

Spesielt ved bruk av større leker er det ikke uvanlig at slike er godt synlige sideveis inn i lommene. Det er heller ikke uvanlig at løse deler av bånd eller leker blir hengende helt eller delvis ut av lommene. Dette kan medføre diskvalifikasjon for synlig belønning i ringen.

Husk å passe på å lukke lommer med godbiter, slik at disse ikke fallet ut og dermed ødelegger for deg selv eller ekvipasjene etterpå.

5) TILRETTELEGGING

Det kan være mange grunner til at en ekvipasje kan trenge tilrettelegging i banen. Søknad om slik tilrettelegging sendes arrangør minimum 30 dager før stevnet. Søknaden må inneholde forklaring av situasjonen, og forslag til ønsket tilrettelegging. Husk å legge ved legeerklæring/vedtak.

OBS! Tegningene er veiledende. Spør om du er usikker, spørsmål om regelverk etc. sendes til NRL via epost norsk.rallylydighet@gmail.com