Visste du at stopp i utførelsen av flytende og under marsj øvelser bedømmes ulikt?

UNDER MARSJ er en øvelseskategori for flere øvelser i klasse 3 og elite.
Regelverket sier: «Under marsj-øvelse: Øvelser som må gjøres under marsj.»

Stopp og/eller vesentlig endring i tempo og fremdrift hos fører i forhold til vanlig marsj, kan medføre høyt trekk, HT (10 poeng).

Øvelsen skal altså gjennomføres uten at tempoet må senkes vesentlig for at hunden skal få til momentet. Det er verdt å merke seg at nevnte HT kan unngås ved at man har tydelig og jevn fremdrift med bevegelse i beina gjennom hele øvelsen.

FLYTENDE ØVELSE er en annen øvelseskategori for flere øvelser i alle klasser.
Regelverket sier: «Flytende øvelse: Gjøres i bevegelse uten stopp.»

Stopp i fremdrift hos hund og/eller fører kan medføre trekk for stopp i banen, ST (1 poeng).

ET GODT RÅD
Sett deg godt inn i hvilke trekk som gjelder for hvilke øvelser og hva du som fører kan gjøre for at dere som ekvipasje kan lykkes best mulig når øvelser kanskje ikke går helt etter planen.

Et godt råd på veien er kun å repetere det som er en disk, trekk blir ikke borte ved en repetisjon.

For mer info om hver enkelt øvelse – se side 23-37 i regelverket for øvelsesbeskrivelser.