Innkalling til årsmøte 2022

DATO: LØRDAG 5. MARS 2022 KL. 14.00

STED: Sentralen, Hvelvet arrangementslokale

Adresse: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

 

Det er begrenset antall plasser for oppmøte. 

Det må derfor meldes i fra om fysisk oppmøte til norsk.rallylydighet@gmail.com.

 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 2 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Ved fullmakt gjelder maks 1 fullmakt pr. fremmøtt medlem. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg og skal sendes til styret minimum 1 uke før årsmøtet avholdes.

 

Vi håper på et hyggelig møte og gleder oss til å se dere. 

 

Hilsen styret i Norsk Rallylydighetsklubb

 

Årsmøtepapirer finner du her: http://www.rally-lydighet.com/wp-content/uploads/2022/02/Arsmote-NRL-2022.pdf