Håndtere deltakerbegrening

Tilpasning av IT-systemer for håndtering av deltaker begrensning iht. gjeldende regelverk

I den siste regelverksrevisjonen ble det avgjort at alle som arrangerer rallylydighetsprøver med deltakerbegrensning skal praktisere påmelding etter «første mann til mølla»-prinsippet. Det betyr at tidligere praksis med loddtrekning ved overtegning ikke lengre er tillatt.

 

I rallylydighet har i praksis de fleste prøver deltakerbegrensning som en funksjon av at en dommer tillates å dømme maks. 60 ekvipasjer per dag. Dersom deltakerbegrensning ikke er angitt i terminlisten ved annonsering skal arrangør som hovedregel finne flere dommere dersom antall påmeldte overstiger det allerede engasjerte dommere har lov til å dømme.

 

Per idag er det slik at Dogweb Arra idag ikke kan stilles inn til å automatisk stenge påmeldingen ved et visst antall deltakere. Dette er en funksjon som er savnet, og som vi i NRL har mottatt flere henvendelser om fra arrangørklubber og medlemmer.

 

Vi ønsker derfor å informere om at det for en tid tilbake ble meldt inn sak til IT-avdelingen i NKK med ønske om en slik funksjon i påmeldingssystemet. Grunnet begrensede ressurser i IT-avdelingen har NKK gitt beskjed om at de må prioritere mellom innmeldte saker i rekkefølge. Dette innebærer at grener som per idag ikke har IT-system prioriteres over en tilpasning i vårt eksisterende IT-system. Styret har ikke fått informasjon om tidsperspektiv på når vi kan forvente en løsning på dette.

 

I mellomtiden oppfordrer vi arrangørklubber til å følge regelverket gjennom å annonsere eventuell deltakerbegrensning, gjøre avtaler med reservedommere i tilfelle overtegning, følge nøye med på påmeldingsantall og stenge påmelding manuelt idet man ser at maks antall påmeldte er oppnådd.