Kurs for NRL instruktører

Denne høsten har 47 NRL instruktører deltatt på webinarer med Solveig Zetterstrøm fra Online hundetrening! De har brukt «Regelverkskurs i rallylydighet» som pensum i forkant av webinarene. Det har vært fokus på å gå litt mer i dybden av regelverket, samt tankeganger og inspirasjon til å holde rallykurs. Vi i NRL synes det er fint å legge til rette for at våre fantastiske NRL-instruktører er godt oppdatert på regelverket. Og tenk hvilken kunnskapsbase 47 instruktører tilsammen sitter på. Tilbakemeldingene fra instruktørene våre har vært veldig gode, og vi håper at det er mange kursdeltakere fremover som vil dra nytte av kunnskapen og inspirasjon våre instruktører har fått gjennom webinarene! Husk at medlemmer av NRL får 15% rabatt på rallyfilmene til Solveig Zetterstrøm Link: https://online-hundetrening.no/courses/category/rallylydighet