Prøveinfo – for deltakere

For å stille på stevne

Les regler for rallylydighet, 1.2. DELTAKELSE, side 5 for et utfyllende svar.

Forenklet notat om hva som kreves for å stille på stevner:

  • Hunden må være registrert i NKK.
  • Hunden må være fylt 9 mnd for å starte i klasse 1-3.
  • Hunden må være 15 mnd for å starte Elite.
  • Fører må være medlem i en klubb tilknyttet NKK eller betale dobbel påmeldingsavgift.
  • Hunden må være vaksinert.
  • Registreringsbevis og vaksinasjonskort må tas med på stevnet.
  • Doping-kunstig stimulering er ikke tilatt. NKK’s antidopingsregliment kan leses her.
  • Nye regler fra 01.02.2015 ang. deltagelse av kastrerte/steriliserte hunde kan leses her.

Husk at all påmelding er bindene og dersom man uteblir fra prøven skal avgiften uoppfordret betales til klubben. «Regler for rallylydighet» punkt 1.2