Nordisk Mesterskap i rally 2019

Vi er superstolte over å kunne si at det for første gang skal arrangeres nordisk mesterskap i rallylydighet. Dette vil bli avholdt i Sjællands Agility Center, Huginsvej 27, 4100 Ringsted, Danmark den 26.-27. oktober 2019.

NKUs rallylydighetskomite startet sitt arbeid knyttet til å etablere et nordisk mesterskap i rallylydighet i juli 2018. NKU vil ta stilling til konkurransereglene på sitt møte i februar 2019.

Informasjonen relatert til Nordisk Mesterskap 2019 vil bli annonsert på følgende tidspunkt:
  • Februar 2019: Konkurransereglene, de nordiske skiltene og beskrivelser av de nordiske skiltene.
  • Mai 2019: Retningslinjer for konkurransen
Hvert nordisk land er ansvarlig for å definere kvalifiseringskriteriene for sitt eget land for deltakerne i nordisk mesterskap.
Norske kvalifiseringskriterier for deltakelse i nordisk vil bli offentliggjort i løpet av 1. kvartal 2019.

https://www.nkk.no/aktuelt/forste-nordiske-mesterskap-i-rallylydighet-vil-bli-avholdt-i-2019-article137627-988.html