Visste du at…?

Visste du at en gjennomsnittlig dommerutdannelse i rallylydighet tar ca. 100 timer med kurshelger, teoriprøver, eksamen, treningsdømming og skyggedømming?

Dommerutdannelsen pr. dags dato er en lang og krevende prosess for å sikre at dommerne i sporten vår blir best mulig rusta for å dømme prøver rundt om i Norge.

Kravene for å kunne søke er:
For å kunne starte dommerutdannelse må man ha startet i Klasse Elite med egen hund og være hovedmedlem i en av NKKs medlemsklubber eller forbund. Alternativt krav med egen hund: Må ha startet i klasse 3 og skyggedømme 50 ekvipasjer ekstra i elite.

Utdannelsen består av en del steg:

  1. Dommerkurs over to helger med teori, praksis og to skriftlige prøver som skal før hver helg. Man må bestå de skriftlige prøvene før man får ta den teoretiske hjemmeksamen.
  2. Teoretisk hjemmeeksamen etter 2 helger med teori. Eksamen må bestås før man får starte med treningsdømming.
  3. Treningsdømming av 80 – 100 ekvipasjer, minimum 15 ekvipasjer i hver klasse. Man må være ferdig med all treningsdømming og blitt godkjent av sin utvalgte veileder før man får begynne på skyggedømming.
  4. Skyggedømming sammen med to ulike, godkjente dommere på minst to rallyprøver. Til sammen skal dommeraspirant ha dømt minimum 30 ekvipasjer i hver klasse. All skyggedømming må være godkjent av utvalgt koordinator og veileder før man får ta praktisk eksamen.
  5. Praktisk eksamen på en offisiell prøve der man dømmer sammen en autorisert dommer. Dommereleven tegner baner, gir info etc. men den autoriserte dommers resultater er tellende.

Ideelt skal dommereleven skyggedømme og gå praktisk eksamen for forskjellige dommere. Det er kun dommere som har vært autorisert i mer enn 2 år som kan gå med dommerelev.

I tillegg kommer tiden man bruker til planlegging, lese/studere regelverk, tegne baner, forberedelse, reise etc.

En dommerelevs kopi av kritikkskjemaer etter en helg med
skyggedømming på 3-dagers prøve.

Når man endelig har bestått og er autorisert dommer er man en del av et fagmiljø hvor det jevnlig diskuteres og utvikles hele tiden. Man får en viktig rolle i utviklingen av sporten vår og man får en fantastisk mulighet til å reise rundt i Norge til små og store hundeklubber. Så selv om veien er lang, er målet utrolig givende etter endt utdannelse.

Dommerne 2019
(fraværende på bilde Merete, Kirsti, Trude, Kim og Eirin)

Tusen takk til dommerne våre <3

PS: Siden det er mange nyutdannede dommere vil det bli en liten stund til nytt dommerkurs blir arrangert. Vi er avhengige av at flest mulig autoriserte dommere kan gå med dommerelev for å få gjennomført et godt utdanningsløp.