Regelverksrevisjon 2020/2021

Regelverk for rallylydighet er låst frem til 31.12.2020 og gjelder til neste revisjon. Norsk Rallylydighetsklubb må utarbeide et nytt regelverk som skal gjelde fra og med den datoen RVG og NRL kommer frem til er mest sannsynlig at regelverket vil være klart til.

Styret har vedtatt en arbeidsgruppe på syv frivillige fra dommergruppen og aktive med lang erfaring/god kunnskap til regelverket.

Disse 7 er:
Roger Fredriksen – dommer
Hilde A. Nysether – dommer
Solveig Zetterstrøm – dommer
Maria Syltebø Opstad – dommer
Ghita Ommundsen Fossum – dommer
Kari Anne Overskeid – dommer
Anette B. Nordby – instruktør – styremedlem

Vi er godt i gang med arbeidet og alle klubber har hatt mulighet til å komme med innspill til gruppa. Revideringen kommer til å være ganske omfattende så styret har satt følgende tidsplan for når regelverket vil komme på høring og bli gjeldende.

1. oktober 2020 frist for innsending av regelverk til NKK
1. januar 2021 frist for høringssvar fra klubbene
Est. Mai 2021 publisering av godkjent regelverk til klubbene

Regelverket vil være gjeldende fra 1.9.2021.