Revidert instruktørgodkjennelse

Vi har revidert instruktørgodkjenningen vår for å sikre enda bedre den kompetansen vi ønsker at NRL-instruktører skal ha. Se vedlagt dokument. Med dette kommer også en re-godkjenning som alle instruktører per dags dato må levere innen 31.12.20 for å opprettholde sin godkjennelse. Kurs en leverer inn dokumentasjon på må være avholdt innen tidsrommet 1.1.18 – 31.12.20. 

De endringene vi har gjort er følgende: 
– Før holdt et opprykk til klasse 2, vi ønsker nå at man skal ha startet i klasse 2 på det regelverket som er gjeldende ved søknadstidspunkt. 

– Kurs en går må være for en NRL instruktør eller rallylydighetdommer. Kurset må også være gått i løpet av de siste 2 årene. 

– Undervisningskravet er skjerpet til at all kurs / undervisning må ha foregått i en medlemsklubb i NKK og kurs(ene) / undervisningen må ha bestått av minimum 5 elever. 

– Lagt til bedømningskrav til instruktørene ved at man må ha skyggedømt minimum 5 ekvipasjer på en rekruttprøve for en godkjent NRL-instruktør eller en rallylydighetsdommer. Dette for å sikre kompetanse slik at instruktøren har kunnskap om hvordan en rekruttprøve skal dømmes og avholdes. Med sist revidering av rekruttregelverket åpnet vi for at NRL-instruktører kan dømme dette. 
 
Som kanskje dere har fått med dere så har alle NRL-instruktører en egen kontaktperson i NRLs styre. Dette er Vibeke Pettersen. Styret har også 1 felles epostadresse som kan benyttes for spørsmål og andre ting – norsk.rallylydighet@gmail.com . 

Denne revideringen trer i kraft fra dags dato – 19.mai 2020.