NRL kommenterer revidert instruktørutdannelse

19.mai publiserte Norsk Rallylydighetsklubb sitt reviderte løp av instruktørgodkjenningen. Vi ser av tilbakemeldinger at det er behov for litt mer forklaring på hvorfor ting er gjort som det er gjort samt vi ønsker å gjøre en liten endring på revideringen.

Vi har forståelse for at en endring som dette rammer de som er nær å få sin godkjennelse. Vi ønsker selvfølgelig ikke å ødelegge for de som allerede er på god vei til en godkjenning så vi endrer fra at «endringene trer i kraft umiddelbart» til at «endringene vil tre i kraft fra 1.september 2020». Vi håper med dette at dere som er på god vei til godkjenning får de siste tingene i havn før endringen trer i kraft.

Vi ønsker å presisere at NRL ønsker at utdanningen tas under en medlemsklubb i NKK for å styrke aktiviteten i klubbene. Uten klubbene har vi ingen sport eller prøver. Vi minner om at som godkjent instruktør står du fritt til å instruere i privat regi. Vi benytter også anledningen til å minne om at alle som er NKK instruktører har regler vedr. dette som de må følge. Rekruttprøver kan arrangeres utenfor en offisiell prøve slik at dere som instruktører kan bruke dette som en fin avslutning på et kurs, men da må kurset holdes i en medlemsklubb under NKK. Rekruttprøver kan ikke avholdes privat jmf. regelverket for rekruttklassen.

Lykke til alle sammen! ?