Årsmøte 2021

Årsmøte for NRL avholdes online i 2021 pga. nåværende smittesituasjon.
Dette gjøres via en plattform der du som medlem enkelt logger deg inn for å avgi stemmer på saker og valg.

Årsmøte vil være tilgjengelig i 14 dager fra 6.mars til 20.mars. Som medlem vil du få tilsendt link med forklaring innen 6.mars sammen med årsmøtepapirer.

Frist for innkomne forslag er 1.mars 2021.
Sendes til norsk.rallylydighet@gmail.com

Det er kun innkomne forslag som kan behandles på årsmøte og det kan kun stemmes via onlineportal.

Innkalling med dagsorden, vedlegg og innloggingsinformasjon sendes ut innen 6.mars 2021.
Utdeling av hederspremie gjøres via online-stream på Facebooksiden til Norsk  Rallylydighetsklubb.