Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret i Norsk Rallylydighetsklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte, jf. NRLs lover §3-5. Dette avholdes digitalt via samme plattform som årsmøte 2021 ble avholdt på, www.digitalearsmoter.no. Du som medlem logger deg inn via link tilsendt på SMS for å avgi stemmer på saker.

 

Årsmøte vil være tilgjengelig for avstemning i 7 dager fra 9.mai til 16.mai 2021. Som medlem vil du få tilsendt link på SMS med forklaring 9.mai kl. 0900.


Det sendes ut link via sms for innlogging og ditt telefonnummer hentes fra din side på Dogweb. Dersom du ikke mottar link på sms, send e-post med navn og telefonnummer til norsk.rallylydighet@gmail.com. Det er ikke mulig å logge seg inn uten telefonnummer registrert i medlemsregisteret. Dersom du oppga telefonnummer i forbindelse med avholdelse av ordinært årsmøte, er dette nå registrert.


Det vil ikke være anledning til diskusjonsforum, men vil være anledning for å gi innspill i kommentarfelt. Styret vurderer at det ikke vil være nødvendig med diskusjonsforum for sakene som tas opp under dette ekstraordinære årsmøtet. 

 

Saker som skal behandles på det ekstraordinære årsmøtet er følgende:

 

Sak 1: Æresmedlemmer

Styret i Norsk Rallylydighetsklubb kan foreslå særlig fortjente medlemmer til æresmedlemmer i klubben, jf. NRLs lover § 2-5. Dette skulle blitt behandlet under ordinært årsmøte 2021, men hadde dessverre falt bort i forberedelsene av dette. 

 

NRLs lover § 2-5 Æresmedlem 
«Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles hederstegn.»

 

Æresmedlemmene betaler ikke kontingent til NRL og vil også motta en gave og blomsterbukett ved tildeling av tittel som æresmedlem. Æresmedlemmene vil også motta blomster en gang årlig, før jul. 

 

De som var med på å starte NRL i 2015 var Madeleine Wessmann, Irene Heggen, Ghita Fossum, Hilde Andrea og Birthe Sjuls Thoresen. Av disse er det 3 stk som er like aktive den dag idag gjennom sine roller som medlemmer i NRL, aktive utøvere, instruktører og 2 av dem er dommere.

 

Styret i Norsk Rallylydighetsklubb foreslår for det ekstraordinære årsmøtet 2021 at følgende medlemmer tas opp til æresmedlemmer: 

 

Ghita Fossum
Ghita Fossum har vært aktiv innen styrearbeid, regelverksarbeid, instruktør for ulike klubber, og ikke minst som aktiv dommer. Ghita var den første dommeren på det norske regelverket når det trådde i kraft i 2005. Ghita har vært primus motor og ildsjel for sin lokal klubb – Sør-Rogaland Hundeklubb – i mange år. Hun er fremdeles en aktiv utøver og går i elite med sin Ficus, Pyreneisk gjeterhund med korthåret hode.

 

Hilde Nysether
Hilde Nysether har vært aktiv innen styrearbeid, regelverksarbeid, instruktør for ulike klubber, utdannet 2 kull av nye dommere og ikke minst som aktiv dommer. Hilde har vært dommer siden 2011 og vært en stor pådriver av sporten i sin lokalklubb – Drammens Brukshundklubb. Hun er en aktiv utøver med Birka, Norsk Buhund, som går i klasse 3.

 

Birthe Sjuls Thoresen
Birthe Sjuls Thoresen har vært aktiv innen styrearbeid, instruktør for ulike klubber og ikke minst som en aktiv og god ambassadør for sporten vår. Hun har vært aktiv i sporten så lenge den har vært i Norge – hele 17 år. Birthe er primus motor og ildsjel i sin lokalklubb – Horten Hundeklubb – i mange år, og har fremdeles ukentlige treninger her. Hun er aktiv utøver med Circus – Engelsk Springer Spaniel, som går i elite.

 

Sak 2: Utvidelse av antall i NM-finale 2021

På årsmøte 2020 ble det vedtatt at antall deltakere i NM-finalen skulle være 50 stk, gjeldende fra 2021. Styret vedtok i 2020 å ha 60 deltakere i NM-finalen 2020, på bakgrunn av lite rallylydighetsprøver på grunn av hundesykdommen høsten 2019 og koronasituasjonen våren/sommeren 2020. 

 

Styret foreslår nå at det ekstraordinære årsmøtet tar stilling til en økning av antall deltakere i NM-finalen fra 50 til 60 deltakere, hvor økningen av 10 deltakere tas ut på lørdagens kvalifisering. Antall deltakere som tas ut i lørdagens kvalifisering økes da fra 15 til 25 deltakere. 

 

Styrets innstilling

Styret ønsker dette slik at flere rallylydighetsutøvere får mulighet til å nå sitt mål om å delta i norgesmesterskapet etter en tid preget av mange avlysninger og lite aktivitet.

 

 

Vel møtt til ekstraordinært årsmøte!