Varsel om årsmøte

Årsmøte for NRL avholdes etter planen 5.mars som et fysisk møte i Oslo-området. Dersom smittesituasjonen endrer seg vil styret ta grep for å avholde årsmøte iht. eventuelle gjeldende smittevernsregler.

Frist for innkomne forslag er 10.februar 2022.
Sendes til norsk.rallylydighet@gmail.com

Det er kun innkomne forslag som kan behandles på årsmøte.

Innkalling med dagsorden og vedlegg sendes ut innen 19.februar 2022.

Om du ønsker å møte fysisk på årsmøte ønsker vi et varsel om dette innen 14.februar for planlegging av møtelokale.