Varsel om årsmøte

Årsmøte for NRL avholdes 4.mars 2023 i Oslo-området. Vi vil forsøke å få til en digital løsning i tillegg. 

Frist for innkomne saker er 4.februar 2023.
Sendes til norsk.rallylydighet@gmail.com

Det er kun innkomne saker som kan behandles på årsmøtet.

Innkalling med dagsorden og vedlegg sendes ut innen 18.februar 2023.

Om du ønsker å møte fysisk på årsmøtet ønsker vi et varsel om dette innen 13.februar for planlegging av møtelokale.