Forhåndsvarsel om dommerutdanning i rallylydighet, 2023-2024

NRL planlegger dommerkurs i rallylydighet med oppstart i siste kvartal i år. Med dette ønsker NRL og kursledere Ghita Fossum, Roger Fredriksen og Hilde Andrea Nysether å komme med litt foreløpig info om planene knytta til dette.

Forhandsvarsel om dommerutdanning rallylydighet