Nye nordiske skilt er klare!

NKU har siden Nordisk Mesterskap 2019 revidert skilter og regelverk for nordisk klasse. Nå er de endelig klare med den nye skiltpakken og øvelsesbeskrivelsene. Disse finner dere her. http://www.rally-lydighet.com/nordic-class-rally-obedience/

Kort oppsummert er det en del endringer. Veldig mange skilt har blitt flyttet litt rundt på slik at disse har fått nye nummer. I tillegg er noen fjernet og noen er lagt til. På den måten har den Nordiske skiltpakken gått fra 81 skilt til  84 skilt. 

Disse skiltene er fjernet: 

Nordiske skilt som er tatt ut av skiltpakken.

Disse er satt inn: 

Nye nordiske skilt

Total ny skiltpakke ser slik ut:

Nordiske skilt per april 2020