Nordic Class – Rally Obedience

All info her er et utdrag av informasjonen i de offisielle dokumentene fra Nordisk Kennel Union.
Se avsnittet «Last ned materiale» lengre ned på siden.

Nordisk mesterskap i rallylydighet 2019 avholdes den 26.-27. oktober 2019 i Sjællands Agility Center, Huginsvej 27, 4100 Ringsted, Danmark.
– Dag 1 er det to prøver for alle lag og alle deltagere.
– Dag 2 er det én prøve som er den individuelle finalen.

Hvert land kan delta med ett lag. Et lag består av 5 deltagere og 1 navngitt reserve. Hvis et land stiller med færre enn 5 deltagere, kan laget delta men får 0 poeng for manglende deltakere i lagkonkurransen.

Arrangørland sender ut offisiell invitasjon til nordisk mesterskap til de nasjonale kennelklubbene senest 6mnd før mesterskapet finner sted.

Hvert nordisk land setter egne kvalifikasjonskriterier for ekvipasjer og landslag. De norske reglene står nedenfor i avsnittet «landslag i rally 2019».

Prøvene under nordisk mesterskap dømmes av 4 dommere, én fra hver av landene Norge, Finland, Danmark og Sverige. De 4 dommerne dømmer alle prøvene, det er dommeren fra vertslandet som er hoveddommer under prøvene.

Rallyøvelsene i det nordiske mesterskapet består av en kombinasjon av øvelser som brukes i de høyeste klassene i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Øvelsene er delt inn i 4 kategorier som er basert på vanskelighetsgrad: 1 point, 2 point, 3 point og 4 point.

Disse øvelsene sammen med regler, veiledninger, øvelsesbeskrivelser, fratrekk og dommerveiledning utgjør til sammen en Rally Obedience Nordic Class, som gjelder for og kun brukes ved nordiske mesterskap.

En nordisk bane vil bestå av:
• startskilt og målskilt
• minst 3 skilt med 2 points
• minst 3 skilt med 3 points
• minst 5 skilt med 4 points

Banen vil inneholde 18-20 øvelser. Totalt 20-22 skilt inkl. start og mål.

Alle øvelser kan utføres i både venstre- og høyreføring. Flytende øvelser fra 1 points skilter (106-116) kan utføres i sakte marsj eller spring marsj. Skiltet før det flytende 1 points skiltet bestemmer tempoet øvelsen skal utføres i. Alle øvelser med hunden i front av fører skal avsluttes på venstre side. Se øvelsesbeskrivelsen (REGULATIONS).

Ringen må være minst 400kvm og uten hindringer som trær, steiner etc. Ringen skal være tydelig markert med lave gjerder eller ringbånd. Innendørsring skal være fullstendig dekket med et anti-skli dekke.

Høydebestemmelser på hinder:
Hund under 30cm – 10cm høyde på hinder
Hund under 40cm – 20cm høyde på hinder
Hund under 50cm – 30cm høyde på hinder
Hund over 50cm – 40cm høyde på hinder

Utførelsen av øvelsene kan avvike fra de nasjonale reglene i de respektive landene. Se øvelsesbeskrivelsen for mer informasjon (REGULATIONS).

Last ned materiale her!

Merk! Alt materiale er på engelsk og vil ikke bli oversatt.


*NY* Last ned reglementet for den nordiske klassen her
Last ned nordisk skiltpakke her
Last ned øvelsesbeskrivelse her
Se video av øvelsene her
Last ned regler for NoM og øvelsesbestemmelser her
Banetegninger for nordisk klasse

Om du har spørsmål vedr. den nordiske klassen kan man stille disse i den offentlige gruppa på Facebook. Den finner dere her.

Norske landslaget i rally 2019

Nordisk mesterskap i rallylydighet går av stabelen 26.-27. oktober 2019 i Sjællands Agility Center i Danmark. Til å representere Norge ved mesterskapet blir det satt sammen et landslag med 5 ekvipasjer samt 1 reserve (som ikke deltar i mesterskapet).

Norsk Rallylydighetsklubb tar ut landslaget på bakgrunn av kvalifiseringsreglene.

Kvalifikasjonsregler for norske ekvipasjer

5 ekvipasjer med registrert hund i FCI-godkjent register får tilbud om å delta i nordisk mesterskap. Det blir også 1 reserveplass.

1. Den høyest plasserte i NM-finalen, får tilbud om å delta. 
Dersom denne takker nei, går plassen videre nedover resultatlisten fra NM-finalen.

2. De fire beste fra NM kvalifiseringslisten 2019 får tilbud om å delta.
Ved lik poengsum på kvalifiseringslisten, blir flere resultater forespurt og teller videre premieringer til man har ulik poengsum. Dersom de kvalifiserte takker nei, går tilbudet videre nedover kvalifiseringslisten.

3. En reserveplass som tas fra resultatlisten til NM-finalen.

Nordisk klasse er åpen for NKK-medlemmer og hunder. Fører av hunden skal være medlem av NKK innen kvalifiseringsdatoen og være medlem når NoM avholdes, samt være bosatt i Norge. Hunden må være registrert i FCI-godkjent register.

Kvalifiseringsresultater og NoM skal påbegynnes og fullføres med samme hund og fører. Skifter en hund fører underveis bortfaller resultater oppnådd av hunden med første fører.

Som landslagsrepresentant ønsker vi at alle ekvipasjene skal være verdige representanter for rallysporten og for Norge ved å vise god sportsånd og fairplay samt grunnverdiene til rallylydighet i Norge – Glede, samspill og holdninger.

Landslaget offentliggjøres umiddelbart etter NM 2019, 11. august.

Landslagsdeltakelse er for førerens egen regning. NKK gir et tilskudd til de ekvipasjene som er tatt ut på laget.

Norsk Rallylydighetsklubb utpeker også en landslagsleder, som støtter landslaget i forbindelse med mesterskapet.