Nordic Class – Rally Obedience

All info her er et utdrag av informasjonen i de offisielle dokumentene fra Nordisk Kennel Union.
Se avsnittet «Last ned materiale» lengre ned på siden.

Nordisk mesterskap i rallylydighet 2020 er avlyst pga Covid-19.

Nordisk mesterskap 2021 avholdes den 11. – 12. desember 2021 på Stockholms Hundmässa.
– Dag 1 er det to prøver for alle lag og alle deltagere.
– Dag 2 er det én prøve som er den individuelle finalen.

Hvert land kan delta med ett lag. Et lag består av 5 deltagere og 1 navngitt reserve. Hvis et land stiller med færre enn 5 deltagere, kan laget delta men får 0 poeng for manglende deltakere i lagkonkurransen.

Arrangørland sender ut offisiell invitasjon til nordisk mesterskap til de nasjonale kennelklubbene senest 6mnd før mesterskapet finner sted.

Hvert nordisk land setter egne kvalifikasjonskriterier for ekvipasjer og landslag. De norske reglene står nedenfor i avsnittet «landslag i rally 2020».

Merk! Uttak og regler for talenttropp 2021 oppdateres i disse dager og blir publisert i løpet av august / september 2020.

Prøvene under nordisk mesterskap dømmes av 4 dommere, én fra hver av landene Norge, Finland, Danmark og Sverige. De 4 dommerne dømmer alle prøvene, det er dommeren fra vertslandet som er hoveddommer under prøvene.

Rallyøvelsene i det nordiske mesterskapet består av en kombinasjon av øvelser som brukes i de høyeste klassene i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Øvelsene er delt inn i 4 kategorier som er basert på vanskelighetsgrad: 1 point, 2 point, 3 point og 4 point.

Disse øvelsene sammen med regler, veiledninger, øvelsesbeskrivelser, fratrekk og dommerveiledning utgjør til sammen en Rally Obedience Nordic Class, som gjelder for og kun brukes ved nordiske mesterskap.

En nordisk bane vil bestå av:
• startskilt og målskilt
• minst 5 skilt med 3 points
• minst 7 skilt med 4 points

Banen vil inneholde 18-20 øvelser. Totalt 20-22 skilt inkl. start og mål.

Alle øvelser kan utføres i både venstre- og høyreføring. Flytende øvelser fra 1 points skilter (105-113) kan utføres i sakte marsj eller spring marsj. Skiltet før det flytende 1 points skiltet bestemmer tempoet øvelsen skal utføres i. Alle øvelser med hunden i front av fører skal avsluttes på venstre side.

Ringen må være minst 400kvm og uten hindringer som trær, steiner etc. Ringen skal være tydelig markert med lave gjerder eller ringbånd. Innendørsring skal være fullstendig dekket med et anti-skli dekke.

Høydebestemmelser på hinder:
Hund under 30cm – 10cm høyde på hinder
Hund 30-39cm – 20cm høyde på hinder
Hund 40-49cm – 30cm høyde på hinder
Hund 50 – over 50cm – 40cm høyde på hinder

Utførelsen av øvelsene kan avvike fra de nasjonale reglene i de respektive landene. Se øvelsesbeskrivelsen for mer informasjon (REGULATIONS).

Last ned materiale her!

Merk! Alt materiale er på engelsk og vil ikke bli oversatt.


*NY* Last ned nordisk skiltpakke her – oppdatert 09.04.2020
*NY* Last ned øvelsesbeskrivelse her – oppdatert 09.04.2020
*NY* Last ned reglementet for den nordiske klassen her
*NY* Se video av øvelsene her
Last ned regler for NoM og øvelsesbestemmelser her
Banetegninger for nordisk klasse
*NY* Last ned mal for banetegninger – oppdatert 09.03.2021

Norsk treningsgruppe i nordisk rallylydighet på Facebook finner du her. I denne gruppa kan du stille spørsmål på norsk og finne andre som også trener på det nordiske regelverket. Den finner dere her.

Om du har spørsmål vedr. den nordiske klassen kan man stille disse i den offentlige gruppa på Facebook og få svar fra dommere og NKU representanter. Husk at spørsmålene må stilles på engelsk. Den finner dere her.

Norske landslaget i rally 2020

Nordisk mesterskap i rallylydighet 2020 skulle vært avholdt den 12. – 13. desember 2020 på Stockholms Hundmässa. Til å representere Norge ved mesterskapet blir det satt sammen et landslag med 5 ekvipasjer samt 1 reserve (som ikke deltar i mesterskapet). Dette mesterskapet er dessverre avlyst på grunn av Covid-19.

Nordisk mesterskap i rallylydighet 2021 avholdes 11. – 12. desember 2021 på Stockholms Hundmässa.

Norsk Rallylydighetsklubb tar ut landslaget på bakgrunn av kvalifiseringsreglene.

UTTAKSREGLER 2020 – TOTALT 6 plasser

Gjennom talenttropp i nordisk rallylydighet får vi en fordeling av kvalifikasjoner basert på resultater gjennom året og man får et landslag der ekvipasjene ØNSKER og trener mot nordisk mesterskap. Det er viktig å ha nordisk klasse som treningslinjer gjennom hele året for ekvipasjene som skal konkurrere i nordisk klasse.

Deltakelse i Nordisk mesterskap er med forbehold om at NoM blir avholdt i 2020. 

  • 1 plass til høyest plasserte i NM i talenttroppen.
  • 4 plasser til de 4 høyest ranket i talenttroppen som ikke er kvalifisert på noen annen måte til landslag.
  • 1 plass til den som er femte best ranket i talenttroppen som ikke er kvalifisert på noen annen måte til landslag blir reserve.

Med denne metoden får man et lag som har jobbet jevnt med nordisk regelverk gjennom hele året. Laget vil være komplett i august og ekvipasjene har jobbet med nordisk siden januar. De har også jobbet sammen som et lag og lagånden vil være sterk.

RANKINGMETODE I TALENTTROPPEN

Alle prøver i Norge på norsk regelverk og offisielle prøver gir poeng på rankinglista og blir en utregning for landslagsleder å holde styr på. Ekvipasjene har selv ansvaret for å melde inn resultater til landslagsleder. Resultatene må være oppnådd som ekvipasje, hund kan ikke gå med annen fører og få tellende poeng.

6 tellende resultater på rankingen. Resultatene må være oppnådd i forhåndskvalifiseringsperioden til NM. For 2020 er dette fra 1.juli 2019 til 30.juni 2020. Tre av seks resultater må være oppnådd for ulike dommere. Ved poenglikhet vil flere resultater etterspørres til ekvipasjene kan skilles i poeng.

Tilleggsbonus for plassering i klassen:
1.plass = 5 poeng
2.plass = 4 poeng
3.plass = 3 poeng
4.plass = 2 poeng
5.plass = 1 poeng

Tilleggsbonus for premiering:
1.premiering = 15 poeng
2.premiering = 10 poeng
3.premiering = 5 poeng

Nordisk klasse er åpen for NKK-medlemmer og hunder. Fører av hunden skal være medlem av NKK innen kvalifiseringsdatoen og være medlem når NoM avholdes, samt være bosatt i Norge. Hunden må være registrert i FCI-godkjent register.

Kvalifiseringsresultater og NoM skal påbegynnes og fullføres med samme hund og fører. Skifter en hund fører underveis bortfaller resultater oppnådd av hunden med første fører.

Som landslagsrepresentant ønsker vi at alle ekvipasjene skal være verdige representanter for rallysporten og for Norge ved å vise god sportsånd og fairplay samt grunnverdiene til rallylydighet i Norge – Glede, samspill og holdninger.

Landslaget offentliggjøres umiddelbart etter NM 2020.

Landslagsdeltakelse er for førerens egen regning. NKK gir et tilskudd til de ekvipasjene som er tatt ut på laget.

Norsk Rallylydighetsklubb utpeker også en landslagsleder, som støtter landslaget i forbindelse med mesterskapet.