Nordic Class – Rally Obedience

 

Nordic Championship in Rally Obedience 2023  

Kongsvinger -NORWAY

17 – 19 novovember 2023

 

Konkurransen skal arrangeres i Kongsvingerhallen, adresse Markensvegen 9, 2212 Kongsvinger. Det er en innendørs idrettshall, med kunstgress egnet for hundesport. I løpet av helgen vil hallen bli delt i to med en vegg mellom. Mesterskapet vil være på den ene siden, og på den andre siden en agility-konkurranse. https://kongsvingerhallen.no

 

Arrangementet har egen nettside og FB side, følg med på disse i forhold nyheter og program!

 

Nordisk mesterskap i rallylydighet 2023 – Norge (nomrally2023.no)

 

På Facebook søk 

Nordic Championship in Rally Obedience 2023

 

All info her er et utdrag av informasjonen i de offisielle dokumentene fra Nordisk Kennel Union.

Se avsnittet «Last ned materiale» lengre ned på siden.

 

 

– Dag 1 er det to prøver for alle lag og alle deltagere.
– Dag 2 er det én prøve som er den individuelle finalen.

Hvert land kan delta med ett lag.  Hvis et land stiller med færre enn 5 deltagere, kan laget delta men får 0 poeng for manglende deltakere i lagkonkurransen.

Arrangørland sender ut offisiell invitasjon til nordisk mesterskap til de nasjonale kennelklubbene senest 6mnd før mesterskapet finner sted. Hvert nordisk land setter egne kvalifikasjonskriterier for ekvipasjer og landslag. 

 

Uttak og regler for talenttropp finner dere her!

Prøvene under nordisk mesterskap dømmes av 4 dommere, én fra hver av landene Norge, Finland, Danmark og Sverige. De 4 dommerne dømmer alle prøvene, det er dommeren fra vertslandet som er hoveddommer under prøvene.

Rallyøvelsene i det nordiske mesterskapet består av en kombinasjon av øvelser som brukes i de høyeste klassene i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Øvelsene er delt inn i 4 kategorier som er basert på vanskelighetsgrad: 1 point, 2 point, 3 point og 4 point.

Disse øvelsene sammen med regler, veiledninger, øvelsesbeskrivelser, fratrekk og dommerveiledning utgjør til sammen en Rally Obedience Nordic Class, som gjelder for og kun brukes ved nordiske mesterskap.

En nordisk bane vil bestå av:
• startskilt og målskilt
• minst 5 skilt med 3 points
• minst 7 skilt med 4 points

Banen vil inneholde 18-20 øvelser. Totalt 20-22 skilt inkl. start og mål.

Alle øvelser kan utføres i både venstre- og høyreføring. Flytende øvelser fra 1 points skilter (105-113) kan utføres i sakte marsj eller spring marsj. Skiltet før det flytende 1 points skiltet bestemmer tempoet øvelsen skal utføres i. Alle øvelser med hunden i front av fører skal avsluttes på venstre side.

Ringen må være minst 400kvm og uten hindringer som trær, steiner etc. Ringen skal være tydelig markert med lave gjerder eller ringbånd. Innendørsring skal være fullstendig dekket med et anti-skli dekke.

Høydebestemmelser på hinder:
Hund under 30cm – 10cm høyde på hinder
Hund 30-39cm – 20cm høyde på hinder
Hund 40-49cm – 30cm høyde på hinder
Hund 50 – over 50cm – 40cm høyde på hinder

Utførelsen av øvelsene kan avvike fra de nasjonale reglene i de respektive landene. Se øvelsesbeskrivelsen for mer informasjon (REGULATIONS).

 

Last ned materiale her!

Merk! Alt materiale er på engelsk og vil ikke bli oversatt.

 

Rally_Obedience_Nordic_Championship_Guidelines_2023_FINAL

REGULATIONS_Nordic_Championships_ROB_2023-update.-final_version-1

Nordic-Signs-05.04.20

 

 

 
Banetegninger for nordisk klasse
Last ned mal for banetegninger – oppdatert 09.03.2021

Norsk treningsgruppe i nordisk rallylydighet på Facebook finner du her. I denne gruppa kan du stille spørsmål på norsk og finne andre som også trener på det nordiske regelverket. Den finner dere her.

Om du har spørsmål  vedr. den nordiske klassen kan man stille disse i den offentlige gruppa på Facebook og få svar fra dommere og NKU representanter. Husk at spørsmålene må stilles på engelsk. Den finner dere her.

 

Norske landslaget i rallylydighet

Norsk Rallylydighetsklubb tar ut landslaget på bakgrunn av kvalifiseringsreglene. Les mer om disse her!

Nordisk klasse er åpen for NKK-medlemmer og hunder. Fører av hunden skal være medlem av NKK innen kvalifiseringsdatoen og være medlem når NoM avholdes, samt være bosatt i Norge. Hunden må være registrert i FCI-godkjent register.

Kvalifiseringsresultater og NoM skal påbegynnes og fullføres med samme hund og fører. Skifter en hund fører underveis bortfaller resultater oppnådd av hunden med første fører.

 

Som landslagsrepresentant ønsker vi at alle ekvipasjene skal være verdige representanter for rallysporten og for Norge ved å vise god sportsånd og fairplay samt grunnverdiene til rallylydighet i Norge – Glede, samspill og holdninger.

 

Landslagsdeltakelse er for førerens egen regning. NKK gir et tilskudd til de ekvipasjene som er tatt ut på laget.

 

Norsk Rallylydighetsklubb utpeker også en landslagsleder, som støtter landslaget i forbindelse med mesterskapet.