Varsel om årsmøte

Årsmøte for NRL avholdes etter planen 5.mars som et fysisk møte i Oslo-området. Dersom smittesituasjonen endrer seg vil styret ta grep for å avholde årsmøte iht. eventuelle gjeldende smittevernsregler. Frist for innkomne forslag er 10.februar 2022.Sendes til norsk.rallylydighet@gmail.com Det er kun innkomne forslag som kan behandles på årsmøte. Innkalling med dagsorden og vedlegg sendes ut […]