Uttaksregler til landslag 2022

Styret i NRL har behandlet en innkommet sak med spørsmål om hvorvidt alle som konkurrerer under uttakshelger for landslag 2022 vil konkurrere om en plass på landslaget, jamfør uttaksregler for landslag 2022. Styret har vedtatt at alle som konkurrerer under uttakshelgene konkurrerer om en plass på landslaget. Dette innebærer at også deltakere utenfor talenttroppen vil kunne kvalifisere seg til en plass på landslaget i rallylydighet 2022.

 

Intensjonen med uttaksreglene for landslag 2022 var i utgangspunktet at landslaget kun skulle bestå av deltakere fra talenttroppen. Det har imidlertid skjedd en glipp der dette ikke er presisert i uttaksreglene. Ihht. uttaksreglene for landslag 2022 er kun én plass på landslaget forbeholdt deltaker fra talenttroppen. Dette gjelder plass nummer tre, som skal gå til ekvipasjen fra talenttroppen som plasserer seg høyest på pallen under NM-finalen.

 

Vedtaket er basert på en helhetlig vurdering av saken opp mot formålet med landslagsuttak. Uttakets formål er å oppnå en landslagssammensetning som kan representere Norge på best mulig måte internasjonalt. Det er ikke styrets oppfatning at et uttak åpent for alle deltakere vil føre til et dårligere landslag. Ekvipasjene må konkurrere på lik linje og under like forhold på uttaksprøvene. De ekvipasjene som tas ut på landslaget etter gjeldende uttaksregler vil således være de ekvipasjene som presterer best på nordisk regelverk.