Regionsmesterskap

NRLs regionsmester

NRLs regionsmester kåres av lokalklubber i Norge en gang i året. Mesteren kåres på tvers av alle klassene og det er satt opp et utregningssystem for hvordan dette skal regnes ut av arrangørklubb.

 

HVEM/HVA

Regionsmester skal kåres på en offisiell dobbel eller trippelprøve i regionene. Prøven avholdes av en klubb i regionen og klubbene sender søknad til NRL som tildeler regionsmesterskapet i hver region basert på hvilke terminfestede prøver klubben ønsker å kåre en regionsmester på. Styret i NRL tildeler en klubb i hver region for å sørge for rullering innad i regionen. For å kunne delta i kampen om regionsmestertittelen må ekvipasjen ha bostedsadresse i regionen de kjemper i.

 

Regionene er definert slik:

Region øst

– Viken
– Vestfold og Telemark – Innlandet
– OsloRegion nord
– Nordland
– Troms & Finnmark

Region vest
– Vestland
– Rogaland
– Møre & romsdal

Region midt
– Trøndelag

Region sør
– Agder

 

Klubbene må betale 500kr til NRL for å få avholde regionsmesterskap som skal dekke utgiften for rosetter, diplom og porto for å sende dette til klubben.

For 2021 må klubbene ha søkt om å få kåre regionsmester på sitt arrangement innen 20. april 2021.

Arrangørklubb får tilsendt rosett og diplom for utfylling fra NRL i forkant av prøven. Etter prøvene sender arrangørklubb navn på regionsmester sammen med bilde slik at dette blir publisert på websiden samt Facebook og instagram i Norsk rallylydighetsklubb.

Regionsmesterne vil også bli omtalt i NRLs årsberetning.

 

HVORDAN

Arrangementet skal gå over en dobbelt- eller trippelprøve. Poengsummene fra alle dager under prøven skal legges sammen. For å kunne skille ekvipasjene fra hverandre er det et bonus system:

  • –  Direkte opprykk gir 5 poeng

  • –  1.plass gir 20 poeng

  • –  2.plass gir 15 poeng

  • –  3.plass gir 10 poeng

  • –  1.premiering (rød sløyfe) gir 3 poeng

  • –  2.premiering (blå sløyfe) gir 2 poeng

  • –  3.premiering (gul sløyfe gir 1 poeng