Rallyens historie i Norge

Tekst av Ghita Fossum, et sammendrag av rallyens opprinnelse i Norge. 

Historie

Charles (Bud) Kramer, opphavsmannen til de første agility programmene i USA, har også utviklet «Rally Obedience».  Han skrev en artikkel om rallylydighet i februar 2000. Den ble presentert for den amerikanske kennelklubben i august samme år, og mottatt med entusiastiske og åpne armer.

Det var på grunn av nedgangen i antall deltagere i tradisjonell lydighet, at ideen om en ny og annerledes tilnærmelse til sporten kom.

(http://www-personal.ksu.edu/~kramerc/about-the-author.htm)

Rallylydighet har eksistert i USA siden 2000 og ble offisielt godkjent av Den Amerikanske Kennel klubb fra og med 1.1 2005. 2 år etter USA, kom sporten til Canada.

The Canadian Association of Rally Obedience (CARO) ble dannet, og her fikk sporten en fantastisk start. I løpet av et år var det fra 8 til nesten 200 deltakende hunder på et stevne. I Canada fikk man allerede etter 2 år, 3 klasser; Novice, Advanced og Excellent. I 2006 kom klassen Versatility og nå er også TEAM- klasser tilgjengelige. Novice og Advanced klassene var delt i A og B. Novice og Advanced A var for de helt ferske utøverne, mens Novice og Advanced B var for de som tidligere hadde deltatt i konkurranser.

Norges første rallylydighets workshop ble igangsatt i august 2003. Bev Hurst, formannen i CARO kom for å introdusere sporten til Norge, og de to første dommerne Madeleine Wessmann og Irene Heggen, ble utdannet i regi av Canada.

Året etter avholdt disse to en ny workshop. Dette ble starten for de første norske dommerne Tara Sommer og Ghita Fossum, som fikk sin dommerutdannelse under Norsk Rallylydighet i 2005.

Norge var i starten medlem i CARO, Rallyforeningen i Canada, og alle de norske resultatene ble sendt dit. Dette var ganske tungvint, så i januar 2005 ble Norsk Rally Lydighet – NRL stiftet med norsk regelverk, norsk styre og norske dommere.

Styret i 2005:

 • Leder, Madeleine Wessmann
 • Nestleder, Irene Heggen
 • Kasserer, Ghita Fossum
 • Sekretær, Hilde Andrea/Tara Sommer
 • Styremedlem, Birthe Thoresen
 • Vara?

Styret i 2006:

 • Leder, Irene Heggen
 • Nestleder, Ghita Fossum
 • Kasserer, Mari Gøbel
 • Sekretær, Tara Sommer
 • Styremedlem, Birthe Thoresen
 • Vara, Annikken Jensen

Håpet var at Rallylydigheten ville bli like godt mottatt i Norge som det ble i Canada. Det tok sin tid, men i 2012 kom klarsignalet fra NKK og i 2013 ble Rallylydighet en offisiell hundesport under NKK paraplyen. I våre naboland, som startet med sporten etter oss, ble det raskere en offisiell hundesport. Danmark først og Sverige noen år seinere.

Da NRL ble underlagt Norsk Kennel Klubb, fikk organisasjonen nytt navn – Norsk Rallylydighetsklubb. Allerede på de første store, offisielle stevnene var det over 70 deltakere, og 6 måneder seinere var det over 30 startende bare i klasse 1!

Nå i 2017 nærmer vi oss 200 deltakere på de største stevnene i Norge, så vi kan vel trygt si at dette er en oppadgående hundesport.

I 2018 kommer ett nytt regelverk med nye øvelser. Her forsøker vi å tilnærme oss våre naboland. Målet en gang i fremtiden, er at vi kan avholde Nordisk mesterskap i Rallylydighet.