Talenttropp 20/21

Vi ønsker å heve kompetanse på nordisk regelverk slik at Norge bygger kompetanse over tid til mesterskap og landslagrepresentasjon.  Talenttroppen vil øke interessen for nordisk rallylydighet, samt sikrer at de ekvipasjene som blir tatt ut på landslag trener jevnt mot nordisk mesterskap.

HVEM STYRER TROPPEN

Landslagsleder velges av Norsk Rallylydighetsklubb for to år av gangen og med åpning for gjenvalg etter endt periode. Dette for å få en jevn oppfølging og stabilitet for laget. Landslagsleder med hjelpere styrer troppen.

TROPPENS SAMMENSETNING

Troppen vil bestå av 7-20 ekvipasjer. Ekvipasjene går i eliteklasse i Norge og har et brennende ønske om å trene nordisk rallylydighet. Troppen består per 1.9.2020 av 14 ekvipasjer som vil få direkte tilbud om plass i talenttroppen 2021 på grunn av 2020s COVID-19 situasjon. Dette fordi det vurderes som viktig at de kan dele av sin kompetanse og erfaring og det ble ikke foretatt et landslagsuttak i 2020.

Talenttroppen 2020 må bekrefte sin plass innen 1.oktober 2020.

SØKE SEG TIL TROPP

Kombinasjon av søknad og resultater. Se søknadskrav til talenttropp 20/21.

NM vinneren 2021 vil få et direkte tilbud om plass i troppen for 2022 dersom den oppfyller søknadskravene til talenttropp 2021. NB! Denne plassen gjelder kun NM vinneren og vil ikke gå videre nedover resultatlisten til NM dersom vinneren takker nei eller ikke oppfyller kravene.

SAMLINGER 2021

Troppen vil ha 3 samlinger fordelt utover året. 2 av disse vil være fysiske, 1 av dem vil være online.
De fysiske samlingene vil være på Østlandet.

 1. 13-14.februar (uke 6) – Fysisk
 2. 19-20.juni (uke 24) – Online (kan arrangeres fysisk hvis troppen ønsker det)
 3. Troppen samles på Vålerbanen og har samling samtidig som alle går uttakshelg. Denne helgen er ikke obligatorisk.
 4. 23-24.oktober (uke 42) – Fysisk (Landslagssamling – øvrig tropp deltar som observatører)

NORDISK ONLINE 2021

Troppen skal arrangere en online nordisk prøvehelg i starten av oktober – uke 39 2021. Dette skal gjøres i samarbeid med NRL og dersom det er anledning til det kan prøven arrangeres fysisk / live. Dette avtales med dømmende dommere. Prøvene vil være åpne for alle som ønsker å gå Nordisk klasse og vil være obligatorisk for de ekvipasjene som er tatt ut på landslaget 2021.

NORDISK MESTERSKAP 2021

Nordisk mesterskap vil være i Stockholm 11-12.desember på den store hundmässan.

LANDSLAG 2021

Landslaget vil settes sammen etter NM 2021 iht. gjeldende regler. Laget vil bestå av 5 ekvipasjer og 2 reserve ekvipasjer. Les mer her!

 

SØKNADSKRAV TIL TALENTTROPP 20/21

FØRER

 • Må være medlem av en klubb som samarbeider med NKK
 • Må enten være norsk statsborger eller utenlandsk statsborger med fast bostedsadresse i Norge (jf. Folkeregisteret)
 • Førere under 18år må ha foresatte / foreldres godkjennelse

HUND

 • Minimumskrav – Må ha startet i elite klasse (norsk regelverk.)
 • Hunden må være registrert i NKK (Ikke NOX) og ha vært registrert i NKK minst 6 mnd før eventuelt mesterskap og dets første dag.

EKVIPASJE

 • Sende inn en film som er filmet i sin helhet, og som viser en bane i nordisk regelverk. Banen publiseres sammen med informasjonen om søknad til talenttropp. Filmen skal også vise startrutiner og belønning etter målgang. Dette for å sikre rallylydighetens grunnverdier i trening og konkurranse. Last ned bane her!
 • Dokumentere de seks beste resultatene fra eliteklassen i norsk regelverk oppnådd etter 1.1.19.
 • Skrive en søknad hvor man skriver om seg selv, sin hund og sine ambisjoner.
 • Lese igjennom og skrive under på retningslinjene for talenttropp. Last ned retningslinjene for talenttropp her

SØKNADSFRIST

Søknadsfrist er 1.desember 2020. Søknad sendes til laglederrally@gmail.com.

GJENNOMGANG AV SØKNADER

Landslagsleder med hjelpere og en representant fra styret i NRL går igjennom søknadene så fort som mulig etter fristens utløp.

PUBLISERING AV TROPP

Troppen settes sammen og publiseres senest 31.desember 2020

Les landslagsuttaksregler her