Dommere og instruktører

DOMMERUTDANNELSE

For å kunne starte dommerutdannelse må man ha startet i Klasse Elite med egen hund og være
hovedmedlem i en av NKKs medlemsklubber eller forbund. Alternativt krav med egen hund: Må ha startet i klasse 3 og skyggedømme 50 ekvipasjer ekstra i
elite.

Dommerutdanningen består av:

 1. Dommerkurs over to helger med teori, praksis og to skriftlige prøver.
 2. Treningsdømming av 80 – 100 ekvipasjer, minimum 15 ekvipasjer i hver klasse. Dommeraspirant
  får tildelt av styret i Norsk Rallylydighetsklubb(NRL) en autorisert dommer som veileder.
 3. Skyggedømming sammen med to ulike, godkjente dommere på minst to rallystevner. Til sammen
  skal dommeraspirant ha dømt minimum 30 ekvipasjer i hver klasse.
 4. Eksamen: Eleven tegner alle banene og er den fungerende dommer. En autorisert dommer skal
  dømme sammen med dommeraspirant. Dommer er tilgjengelig for dommeraspiranten ved spørsmål.
  Det er dommerens resultat som teller.

Punkt 1 skal være gjennomført og bestått før en kan gå videre til neste steg.
Punkt 2-3 skal være bestått før eksamen kan tas.
Punkt 3 skal være for minst to ulike dommere.
Punkt 4 skal være for en annen dommer enn punkt 3.

Dommerveileder skal informere dommeraspiranten og NRL om vedkommende mener at
dommeraspiranten ikke kan godkjennes på et av punktene. Saken skal da tas opp i styret i NRL før
dommeraspiranten kan fortsette med kravene for dommerutdanningen. Alle fire punktene må være bestått innen en tidsramme på to år. Dommeraspiranten kan søke om dispensasjon til styret i NRL som vil behandle saken.

Dommerkurs skal annonseres av NRL i god tid. Kursavgift og alle andre utgifter (reise, opphold osv.)
må dekkes av dommeraspiranten selv. Dommeraspiranten kan søke klubber eller andre instanser om å
dekke hele eller deler av beløpet knyttet til utdanningen

INSTRUKTØRGODKJENNELSE

Krav for å bli godkjent av NRL som instruktør i rallylydighet

Alle krav må dokumenteres skriftlig. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn søknad uten dokumentasjon. Uthevet tekst beskriver hvordan kravene kan dokumenteres. Dokumentene kan scannes eller leveres som bildefil. Det gis ingen dispensasjon dersom ikke alle krav er oppfylt. Husk å ta med navn, adresse, telefonnr. og epostadresse i søknaden. Søknader som mangler dokumentasjon behandles ikke, og søknaden returneres da til søker.

1. Må være medlem av NRL og støtte NRLs grunnfilosofi.
Skjermdump fra Mine Sider på nkk.no

2. Må ha opprykk til klasse 2 i rallylydighet.
Skjermdump fra Mine Sider fra nkk.no ELLER bilde av kritikkskjema

3. Må ha deltatt med hund på et kurs i rallylydighet hos en godkjent dommer eller instruktør.
Skriftlig bekreftelse fra aktuell dommer eller instruktør (f.eks. kursbevis)

4. Må ha en godkjent 1-ett årig instruktørutdannelse fra NKK (trinn 1) eller tilsvarende.
Skriftlig dokumentasjon/bekreftelse/diplom/instruktørbevis

5. Må kunne dokumentere undervisning i rallylydighet på 40 timer de seneste to år.

10 av disse timene må være som hjelpeinstruktør på et kurs i rallylydighet under godkjent instruktør.
Skriftlig dokumentasjon fra aktuell instruktør

Resten av timene (30 timer) kan være som instruktør på kurs eller treninger i hundeklubb/hundeskole.
Skriftlig bekreftelse fra aktuell hundeklubb/hundeskole. Rallykurs/treninger som kjøres i egen regi kan dokumenteres med skriftlig bekreftelse fra kursdeltakere og/eller kopi av fakturaer. Annen skriftlig dokumentasjon godtas også.

6. Må skrive under på NRLs etiske retningslinjer.
Signert utskrift – last ned her 

For å søke om instruktørgodkjenning sendes søknad med kopi av dokumenter til:  nrl.instruktor@gmail.com

For en oversikt over instruktører i de ulike landsdelene, se her!