Dommere og instruktører

DOMMERUTDANNELSE

For å kunne starte dommerutdannelse må man ha startet i Klasse Elite med egen hund og være hovedmedlem i en av NKKs medlemsklubber eller forbund. Alternativt krav med egen hund: Må ha startet i klasse 3 og skyggedømme 50 ekvipasjer ekstra i elite.

Dommerutdanningen består av:

  1. Dommerkurs over to helger med teori, praksis og to skriftlige prøver.
  2. Treningsdømming av 80 – 100 ekvipasjer, minimum 15 ekvipasjer i hver klasse. Dommeraspirant får tildelt av styret i Norsk Rallylydighetsklubb(NRL) en autorisert dommer som veileder.
  3. Skyggedømming sammen med to ulike, godkjente dommere på minst to rallystevner. Til sammen skal dommeraspirant ha dømt minimum 30 ekvipasjer i hver klasse.
  4. Eksamen: Eleven tegner alle banene og er den fungerende dommer. En autorisert dommer skal dømme sammen med dommeraspirant. Dommer er tilgjengelig for dommeraspiranten ved spørsmål. Det er dommerens resultat som teller.

Punkt 1 skal være gjennomført og bestått før en kan gå videre til neste steg. Punkt 2-3 skal være bestått før eksamen kan tas. Punkt 3 skal være for minst to ulike dommere. Punkt 4 skal være for en annen dommer enn punkt 3.

Dommerveileder skal informere dommeraspiranten og NRL om vedkommende mener at dommeraspiranten ikke kan godkjennes på et av punktene. Saken skal da tas opp i styret i NRL før dommeraspiranten kan fortsette med kravene for dommerutdanningen. Alle fire punktene må være bestått innen en tidsramme på to år. Dommeraspiranten kan søke om dispensasjon til styret i NRL som vil behandle saken.

Dommerkurs skal annonseres av NRL i god tid. Kursavgift og alle andre utgifter (reise, opphold osv.) må dekkes av dommeraspiranten selv. Dommeraspiranten kan søke klubber eller andre instanser om å dekke hele eller deler av beløpet knyttet til utdanningen

INSTRUKTØRGODKJENNELSE

Krav for å bli godkjent av NRL som instruktør i rallylydighet. Gjelder fra 1.mars 2014

  1. Må være medlem av NRL og støtte NRL`s grunnfilosofi.
  2. Må ha opprykk til klasse 2 i rallylydighet.
  3. Må ha deltatt med hund på et kurs i rallylydighet hos en godkjent dommer eller instruktør
  4. Må ha en godkjent 1-ett årig instruktørutdannelse fra NKK (trinn 1) eller tilsvarende.
  5. Må kunne dokumentere undervisning i rallylydighet på 40 timer de seneste to år.  – 10 av disse timene må være som hjelpeinstruktør på et kurs i rallylydighet under godkjent instruktør.  – Resten av timene kan være som instruktør på kurs eller treninger i hundeklubb/hundeskole. 
  6. Må skrive under på NRL`s etiske retningslinjer.

For å søke om instruktørgodkjenning sendes søknad med kopi av dokumenter til:  nrl.instruktor@gmail.com

For en oversikt over instruktører i de ulike landsdelene, se her!