Dommere og instruktører

DOMMERUTDANNELSE

For å kunne starte dommerutdannelse må man ha startet i Klasse Elite med egen hund og være
hovedmedlem i en av NKKs medlemsklubber eller forbund. Alternativt krav med egen hund: Må ha startet i klasse 3 og skyggedømme 50 ekvipasjer ekstra i elite.

Dommerutdanningen består av:

 1. Dommerkurs over to helger med teori, praksis og to skriftlige prøver.
 2. Treningsdømming av 80 – 100 ekvipasjer, minimum 15 ekvipasjer i hver klasse. Dommeraspirant
  får tildelt av styret i Norsk Rallylydighetsklubb(NRL) en autorisert dommer som veileder.
 3. Skyggedømming sammen med to ulike, godkjente dommere på minst to rallystevner. Til sammen
  skal dommeraspirant ha dømt minimum 30 ekvipasjer i hver klasse.
 4. Eksamen: Eleven tegner alle banene og er den fungerende dommer. En autorisert dommer skal
  dømme sammen med dommeraspirant. Dommer er tilgjengelig for dommeraspiranten ved spørsmål.
  Det er dommerens resultat som teller.

Punkt 1 skal være gjennomført og bestått før en kan gå videre til neste steg.
Punkt 2-3 skal være bestått før eksamen kan tas.
Punkt 3 skal være for minst to ulike dommere.
Punkt 4 skal være for en annen dommer enn punkt 3.

Dommerveileder skal informere dommeraspiranten og NRL om vedkommende mener at
dommeraspiranten ikke kan godkjennes på et av punktene. Saken skal da tas opp i styret i NRL før
dommeraspiranten kan fortsette med kravene for dommerutdanningen. Alle fire punktene må være bestått innen en tidsramme på to år. Dommeraspiranten kan søke om dispensasjon til styret i NRL som vil behandle saken.

Dommerkurs skal annonseres av NRL i god tid. Kursavgift og alle andre utgifter (reise, opphold osv.)
må dekkes av dommeraspiranten selv. Dommeraspiranten kan søke klubber eller andre instanser om å
dekke hele eller deler av beløpet knyttet til utdanningen

INSTRUKTØRGODKJENNELSE

** Oppdatert 19.mai 2020, gjeldende fra 1.september 2020 **

Krav for å bli godkjent av NRL som instruktør i rallylydighet
Alle krav må dokumenteres skriftlig. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn søknad uten dokumentasjon. Uthevet tekst beskriver hvordan kravene kan dokumenteres. Dokumentene kan scannes eller leveres som bildefil. Det gis ingen dispensasjon dersom ikke alle krav er oppfylt. Husk å ta med navn, adresse, telefonnr. og epostadresse i søknaden. Søknader som mangler dokumentasjon behandles ikke, og søknaden returneres da til søker.

For å søke om instruktørgodkjenning sendes søknad med kopi av dokumenter til: nrl.instruktor@gmail.com

 1. MEDLEMSSKAPSKRAV Må være medlem av NRL og støtte NRLs grunnfilosofi. Ved utmelding av NRL vil godkjenningen frafalle.
  Skjermdump fra Mine Sider på nkk.no
 2. FERDIGHETSKRAV KONKURRANSEAKTIV Må ha startet i klasse 2 i rallylydighet i det sist godkjente regelverket ved søknadstidspunkt.
  Skjermdump fra Mine Sider fra nkk.no ELLER bilde av kritikkskjema
 3. FERDIGHETSKRAV KURS Må ha deltatt med hund på et kurs i rallylydighet hos en godkjent rallylydighetsdommer eller NRL-instruktør. Kurset må være gått i løpet av de siste 2 årene.
  Skriftlig bekreftelse fra aktuell dommer eller instruktør (f.eks. kursbevis)
 4. FERDIGHETSKRAV UTDANNING Må ha en godkjent minimum 1-ett årig instruktørutdannelse fra NKK (trinn 1) eller tilsvarende.
  Skriftlig dokumentasjon/bekreftelse/diplom/instruktørbevis
 5. UNDERVISNINGSKRAV Må kunne dokumentere undervisning i rallylydighet på 40 timer de seneste to år.

– 10 av 40 timer av disse timene må være som hjelpeinstruktør på et kurs i rallylydighet under godkjent NRL-instruktør eller rallylydighetsdommer.
Skriftlig dokumentasjon fra aktuell instruktør hvor antall timer er angitt.

– 30 av 40 timer kan være som instruktør på kurs eller treninger i hundeklubb.
Skriftlig bekreftelse fra aktuell hundeklubb hvor antall timer er angitt.

All kurs / undervisning må ha foregått i en medlemsklubb under NKK og kurs(ene) / undervisningen må ha bestått av minimum 5 elever.

 1. BEDØMNINGSKRAV Må ha skyggedømt under en rekruttprøve for en NRL-instruktør eller rallylydighetsdommer. Rekruttprøve kan arrangeres som avslutning på et kurs i regi av en hundeklubb eller på en rallylydighetsprøve. En må ha dømt minst 5 forskjellige ekvipasjer. Merk! Rekruttprøve kan ikke arrangeres på rallykurs i privat regi.

Skriftlig bekreftelse fra aktuell dommer eller instruktør.

 1. ETISKE KRAV – Må skrive under på NRLs etiske retningslinjer.
  Signert utskrift – last ned her 

For å søke om instruktørgodkjenning sendes søknad med kopi av dokumenter til:  nrl.instruktor@gmail.com

For en oversikt over instruktører i de ulike landsdelene, se her! 

KRAV TIL AKTIVITET
Alle NRL-instruktører må sende inn bevis på aktivitet og å ha avholdt kurs innen de 2 siste årene for å opprettholde sin godkjenning. Ved regelverksrevidering må man også søke den kunnskapen man behøver for å kunne undervise på nytt regelverk. NRL vil etterstrebe å arrangere en instruktørsamling for alle NRL-instruktører innen 1 år etter revidering av nytt regelverk.

For allerede autoriserte instruktører per 19.05.20
Alle må levere inn bevis på avholdt kurs de siste tre – 3- årene innen 31.12.20 for å opprettholde sin godkjenning. Det betyr at ett eller flere kurs må være avholdt innen perioden 01.01.18 – 31.12.20. Bevis er en skriftlig bekreftelse fra aktuell hundeklubb / hundeskole / kopi av faktura ved kurs i egen regi / bekreftelse fra kursdeltakere.