Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for Norsk Rallylydighetsklubb kan du lese her.
  1. Som representant for Norsk Rally Lydighet (NRL) forplikter jeg meg til å behandle alle hunder med respekt. Mine egne og andres.
  2. Som representant for NRL skal jeg benytte positiv hundetrening og spre lærdom og kunnskap om dette. Dvs. at jeg tar sterk avstand fra treningsmetoder som utøver fysisk avstraffelse av hund.
  3. Jeg skal utvise god sportsånd både i og utenfor rallyringen, og tilby min hjelp og støtte til andre.
  4. Jeg skal engasjere meg i organisasjonens arbeid både innad og utad i NRL. Som dommer og/eller instruktør skal jeg også etterstrebe å selv delta aktivt i konkurranser.
  5. Jeg skal utvise profesjonell oppførsel, og avstå fra å kritisere andre innenfor deres fagfelt.
  6. Jeg forplikter meg til å forholde meg til NRL’s regleverk og regulativer.
  7. Som ambassadør for NRL bør jeg fremme NRL’s mål og visjoner på best mulig måte.
  8. Jeg skal ikke på noe tidspunkt fremstille meg selv som en offisiell talsperson for NRL uten å ha full godkjennelse til dette fra NRL’s styre.
  9. Jeg er innforstått med at brudd på de ovenstående punktene kan medføre inndragelse av medlemskap / instruktør og/eller dommergodkjenning og nektet adgang ved rallystevner.