Styret

Styret NRL 2018

Leder

 • Kari Anne Overskeid (valgt 2017 for 2 år) – 

Nestleder

 • Anneli Kilen Kjeserud (valgt 2018 for 2 år)

Sekretær

 • Inger Handegård (valgt 2017 for 2 år) – 

Kasserer

 • Elin Tengs (valgt 2017 for 2 år) – 

Styremedlem

 • Inger Drageland (valgt 2018 for 2 år)
 • Ina Wold Eriksen (valgt 2018 for 2 år)

Vara styremedlem

 • Anette Buind Nordby (valgt 2018 for 1 år)

Revisor

 • Anne Rese (valgt 2018 for 1 år)

Vararevisor

 • Kjersti Pettersen (valgt 2018 for 1 år)

Valgkomite (alle valgt i 2017 for 1 år)

 • Leder: Eva Lynn Karstensen 
 • Medlem: Ane Andersen
 • Medlem: Magnhild H Opdahl
 • Vara: Siwi Endresen