Styret

Styret NRL 2019

Leder

 • Anneli Kjeserud (valgt 2020 for 1 år) –

Nestleder

 • Ina W. Eriksen (valgt 2020 for 2 år)

Sekretær

 • Inger Dragland (valgt 2020 for 2 år) –

Kasserer

 • Elin Tengs (valgt 2019 for 2 år) – 

Styremedlem

 • Vibeke Pettersen (valgt 2020 for 2 år)
 • Anette Buind Nordby (valgt 2019 for 2 år)

Vara styremedlem

 • Maylinn Luu (valgt 2020 for 1 år)

Revisorer

 • Anne Rese (valgt 2019 for 2 år)
 • Vara: Kjersti Pettersen (valgt 2019 for 2 år)

Valgkomite

 • Leder: Eva Lynn Karstensen (valgt 2020 for 1 år)
 • Medlem: Roger Fredriksen (valgt 2020 for 1 år)
 • Medlem: Jorun Soma (valgt 2020 for 1 år)
 • Vara: Ylva Christensen (valgt 2020 for 1 år)

Rollebeskrivelser for styret i Norsk Rallylydighetsklubb