Styret

Styret NRL 2019

Leder

 • Kari Anne Overskeid (valgt 2019 for 2 år) – 

Nestleder

 • Anneli Kilen Kjeserud (valgt 2018 for 2 år)

Sekretær

 • Ina Wold Eriksen (valgt 2019 for 2 år) – 

Kasserer

 • Elin Tengs (valgt 2019 for 2 år) – 

Styremedlem

 • Inger Dragland (valgt 2018 for 2 år)
 • Anette Buind Nordby (valgt 2019 for 2 år)

Vara styremedlem

 • Maylinn Luu (valgt 2019 for 1 år)

Revisorer

 • Anne Rese (valgt 2019 for 2 år)
 • Kjersti Pettersen (valgt 2019 for 2 år)

Valgkomite

 • Leder: Eva Lynn Karstensen (valgt 2019 for 1 år)
 • Medlem: Siwi Endresen (valgt 2019 for 1 år)
 • Medlem: Ane Andersen (valgt 2019 for 1 år)
 • Vara: Vigdis Blaker (valgt 2019 for 1 år)