Styret

Styret NRL 2023

Kontakt styret på e-post: norsk.rallylydighet@gmail.com

 

Leder

 • Tom Bremnes  –

Nestleder

 • Dag Solberg

Sekretær

 • Vibeke Katrine Pettersen –

Kasserer

 • Elin Tengs  –

Styremedlem

 • Elisabeth Isaksen
 • Marita Thoresen
 • Lise-Lotte Gundersen

Vara styremedlem

 • Vibeke Katrine Pettersen

Revisorer

 • Turid Kirkemo Blickström
 • Vara: Beate Sidsel Ferden

Valgkomite

 • Hege Peggy Elisabeth Nilsen
 • Kenneth Strømvåg

Rollebeskrivelser for styret i Norsk Rallylydighetsklubb