Dommerne informerer

Innimellom har dommerne behov for å klargjøre hvordan øvelser skal bedømmes, eller teksten i regelverket forstås. Under finner du korte artikler som er et resultat av slikt arbeid i dommergruppa. Disse kan hjelpe deg å forstå hva dommernes tolkninger av regelverket.

Noen punkter angående gjennomføring av tilgjengelighetstest. 

En generell oppfordring til arrangører av rallylydighetsprøver:
Arrangører oppfordres til å gjennomføre fullstendig kontroll eller stikkprøvekontroll av tilgjengelighetstest-skjemaet. Elektronisk kopi eller papirkopi aksepteres.
En presisering av regler for tilgjenglighetstest:
Før hunden kan starte i elite, skal den ha gjennomført tilgjengelighetstest. Denne gjennomføres i forbindelse med en start i klasse 3. En ekvipasje som har stilt i klasse 3 på gjeldende regelverk har derfor ikke anledning til å vente til sin første start i eliteklassen med å ta tilgjenglighetstesten. Konsekvensen av å starte i eliteklassen på feilaktig grunnlag er at instansen som oppdager dette melder fra til NKK, som vurderer eventuelle konsekvenser. Dette gjøres på mail til jakt@nkk.no.
Hunder kvalifisert for elite før 1.1.2023:
Etter beslutning i SHK har ikke regelverket tilbakevirkende kraft. Hunder kvalifisert for elite før 1.1.2023 skal derfor ikke gjennomføre tilgjengelighetstest i forbindelse med start i elite.
Hundens resultater fra Dogweb må i slike tilfeller alltid kunne fremvises på forespørsel i forbindelse med start i eliteklassen. Elektronisk kopi eller papirkopi disse resultatene aksepteres.


ØVELSE 320

Vi har oppdaget at det er motstridende informasjon i beskrivelsen til øvelsen 320 «8-tall med sidebytte bak». Denne øvelsen kan starte i begge føringer fra klasse 3. Øvelsen kan altså benyttes for å bytte til høyreføring, men også for å bytte tilbake til venstreføring.


 

GODKJENTE HALSBÅND

Det tillates tettsittende halsbånd med vanlig klips og uten tags eller andre løse deler, se eksempel på vedlagt bilde.

Halsbånd der klipsen festes etter først å ha blitt tredd gjennom en ring anbefales ikke, på bakgrunn av sikkerhetshensyn. Dette fordi disse ikke løses ut direkte.

Under tilgjengelighetstesten kan hunden føres i de ulike typer utstyr som ellers er tillatt utenfor banen. Dette inkluderer sele.

 

 

Det tillates tettsittende halsbånd med vanlig klips og uten tags eller andre løse deler, se eksempel.

 

Halsbånd der klipsen festes etter først å ha blitt tredd gjennom en ring anbefales ikke, på bakgrunn av sikkerhetshensyn. Dette fordi disse ikke løses ut direkte.

 

Under tilgjengelighetstesten kan hunden føres i de ulike typer utstyr som ellers er tillatt utenfor banen. Dette inkluderer sele.


FOTARBEID I ØVELSER MED POSISJONSSKIFTER TIL OG FRA STÅ

 

Fører kan (men må ikke) flytte foten når hunden skal stå, og kan (men må ikke) flytte foten tilbake til neste posisjon. Dette er akkurat som tidligere. Det er i forbindelse med stoppen at føttene skal være parallelle.


FOTARBEID I VRI-ØVELSER 122-123

 

Det er tilstrekkelig å vri med minst én fot på stedet. Det er valgfritt hvilken fot man vrir. Det er også valgfritt om man vrir med begge føttene eller bruker flere steg (på stedet) for å vri.

Hunden må flytte seg samtidig med fører i slike vridninger.

Kort oppsummert: Tydelig sitt + tydelig vri på stedet med minst én fot – hunden følger med i vridningen – ekvipasjen går videre frem.


FOTARBEID I VRI-ØVELSE 124-125 og INNKALLINGSØVELSE 303-304

I øvelser med vri og markert steg er det er lov å ta steget direkte, uten å ha vridd på stedet først.

Steget skal være på én fot (kap. 3), men vi anbefaler tydelig fotarbeid.

Kort oppsummert: Tydelig sitt + tydelig vri (90 grader – mister ellers retninga) + markert steg. Fotarbeid er ikke vesentlig.

 

Lykke til videre med trening og konkurranser.


– Dommerutvalget