Landslagsuttak 2021

Gjennom talenttropp i nordisk rallylydighet får vi en fordeling av kvalifikasjoner basert på resultater gjennom året og man får et landslag der ekvipasjene ønsker og trener mot nordisk mesterskap. Det er viktig å ha nordisk klasse som grunntrening gjennom hele året for ekvipasjene som skal konkurrere i nordisk klasse.

UTTAKSREGLER 2021 – TOTALT 7 plasser

 • 1 plass til høyest plasserte i talenttroppen på pallen i NM finalen. Denne plassen vil ikke vandre nedover i resultatlisten. Dersom ingen i talenttroppen plasserer seg i NM vil det være kun rankingen som kvalifiserer til landslag.
 • 4 plasser til de 4 høyest ranket i talenttroppen som ikke er kvalifisert på noen annen måte til landslag.
 • 1 reserveplass til den som er femte best ranket i talenttroppen som ikke er kvalifisert på noen annen måte til landslag.
 • 1 plass til den som er sjette best ranket i talenttroppen som ikke er kvalifisert på noen annen måte til landslag blir andre reserve. Denne reserven kan være hjemmesittende reserve om den ønsker det.

Laget vil være komplett i august og ekvipasjene har jobbet med nordisk siden januar. De har også jobbet sammen som et lag og lagånden vil være sterk.

UTTAKSHELGER 2021

En helg per måned er det en tellende uttakshelg. Av disse helgene er det 6 resultater som teller og som rankes i troppen. Ved poenglikhet vil flere poengsummer fra uttakshelger etterspørres til ekvipasjene kan skilles i poeng. Følgende helger er uttakshelger for 2021:

 • Januar – 23-24.januar, uke 3 (Harstad, Drammen)
 • Februar – 27-28.februar, uke 8 (Tromsø, Telemark)
 • Mars – 13-14.mars, uke 10 (Hammerfest, Arendal, Nidaros, Hadeland, Drammen, Sør-Rogaland)
 • April/mai –1-2.mai, uke 17 (Tana, Vennesla, Salten, Senja, Lillehammer, Rakkestad, Hønefoss)
 • Mai – 29-30.mai, uke 21 (Bø, Haugesund, Sarpsborg)
 • Juni – 26-27.juni, uke 25 (Sandnes, Sandefjord, Gjøvik, Sortland, Fosen)
 • Juli –24-25.juli, uke 29 (Vålerbanen)
 • August – NM helg i Arendal, 6-8.august, uke 31 (forutsatt at NM arrangeres på normalt vis med offisielle prøver fredag og lørdag)

Prøvestedene er basert på prøver arrangert / planlagt i 2020. Dette vil bli oppdatert så fort terminliste 2021 publiseres av Norsk Kennel Klubb.

UTTAK PLAN B

Dette er den alternative ranking-metoden vi vil benytte ved eventuelt store avlysninger på grunn av COVID-19 eller andre situasjoner som kan oppstå. Det er i de tilfeller der uttakshelger i stort antall blir avlyst at vi kan være nødt til å bruke denne metoden. Det vil da tas utgangspunkt i alle prøver i Norge på norsk regelverk og disse offisielle prøvene vil gi poeng på rankinglista. Landslagsleder vil ha kontroll på denne utregningen. Ekvipasjene har selv ansvaret for å melde inn resultater til landslagsleder. Resultatene må være oppnådd som ekvipasje, hund kan ikke gå med annen fører og få tellende poeng.

Det er 6 tellende resultater på rankingen. På grunn av COVID-19 er resultatperioden endret for landslaget 2021 og den må være oppnådd i perioden 1.1.19 – 30.06.21. Tre av seks resultater må være oppnådd for ulike dommere. Ved poenglikhet vil flere poengsummer etterspørres til ekvipasjene kan skilles i poeng.

Plan B vil vurderes å tre i kraft dersom mer enn 6 uttakshelger avlyses. En helg anses som avlyst når mer enn 50% av de planlagte prøvene den aktuelle helgen blir avlyst.