Konkurrere i andre land

Konkurrere i andre land

Sverige:

  • Svenske Kennelklubben
  • Regelverk 
  • Momenter og skilt 
  • Finne konkurranser 

Danmark:

  • Dansk kennelklubb
  • Regelverk 
  • Skilt 

Finland:

Finsk kennel klubb

Canada:

Canadiske kennelklubben

USA:

American kennel club

Deltakere fra andre nordiske land som vil konkurrere i Norge

I regelverket fra 1.1.2023 står det: «Resultater oppnådd i utlandet teller ikke som opprykk i Norge, med mindre klassen er tilsvarende de klassene vi har i Norge.»
Det er gjort en vurdering på hvilke klasser som er tilsvarende de vi har i Norge, og tilsvarende klasser i de nordiske landene ser slik ut:
Klasse 1 (Norge)
Danmark: Begynderklasse
Sverige: Nybörjarklass
Finland: Nybörjarklass (ALO)
Klasse 2 (Norge)
Danmark: Øvet klasse
Sverige: Fortsättningsklass
Finland: Öppenklass (AVO)
Klasse 3 (Norge)
Danmark: Ekspertklasse
Sverige: Avancerad klass
Finland: Segrarklass (VOI)
Klasse Elite (Norge),
Danmark: Ekspertklasse. Ved oppnådd championat (Cert) i Danmark: Championatklasse.
Sverige: Mästarklass
Finland: Mästarklass (MES)