FCI

Til informasjon; Det er som flere kanskje har fått med seg forsinkelser i prosessen med å implementere FCI i Norge. Nærmere informasjon kommer når vi har det. 🤎

FCI webinar

  Hei alle sammen!   Vi har fått inn Solveig Zetterstrøm til å dele av sin kunnskap om FCI rallylydighet via webinarer hun skal holde! Det er todelt tilbud, hvor medlemmer av NRL vil få dette webinaret til sterk redusert pris, og ikke medlemmer kan velge å enten melde seg inn i NRL for å […]

NM 2024

Her er link til Dalane Hundeklubb’s NM side 2024.  Alle spørsmål om arrangementet bortsett fra søndagens finale rettes til arrangøren.

FCI regler

Styret i NRL er blitt kontaktetog fortalt at flere instruktørerhar sagt det blir instruktør-dommerutdanning for FCI tilsommeren..Styret ønsker å oppklare noerundt dette.Det stemmer at det skalavholdes kurs for dommere iFCl-regelverket så snart detlar seg gjøre.Etter denne er ferdig, vil detbli satt opp kurs for våreinstruktører i regelverket.Det er verken satt opp tid ellerlengde på kursene, […]

Regionmesterskap

Vi mangler fortsatt søknader om å avholde årets regionmesterskap i regionene Midt, Sør og Øst! Om din klubb holder til i denne regionen, skal arrangere dobbel eller trippel rallylydighetsprøve i 2024 og dere kunne tenkt dere å avholde regionmesterskap ber vi dere snarest sende inn en søknad til norsk.rallylydighet@gmail.com 📮 Søknaden bør inneholde informasjon om […]

Årsmøte

Det vil bli avholdt årsmøte 16.03.2024.Tid og sted annonseres på et senere tidspunkt.Saker som medlemmer ønskes belyst på åramøte må være styret i hende senest 4 uker før, og kan sendes på mail til norsk.rallylydighet@gmail.com Hold av datoen

REGIONMESTERSKAP 2024

Det nærmer seg utgangen av året og vi vil minne klubbene om å søke om å avholde regionmesterskap i sine regioner, ved å sende e-post til norsk.rallylydighet@gmail.com. Møre og Romsdal ble flyttet til region midt, etter ønske fra våre medlemmer og for å gjøre region vest litt mindre og region midt større. Søknadsfrist 10.01.2024 norsk.rallylydighet@gmail.com

Fra valgkomiteen

Lyst til å bli med å drive frem verdens beste hundesport? 🙌🏼 Valgkomiteen er i sving med sitt arbeid, og ønsker forslag på kandidater til styreverv i klubben vår.Kan det være det deg, eller kanskje noen du kjenner? 💡 Valgkomiteens kontaktpersoner Anneli Kilen Kjeserud (lykkeliten1989@hotmail.com) Camilla Lucie Wikan (caluwia@gmail.com)Sunniva Dymbe (Sunnivadymbe@hotmail.com) 👉🏼 Kandidatforslag må være […]