Årsmøte


Det vil bli avholdt årsmøte 16.03.2024.
Tid og sted annonseres på et senere tidspunkt.
Saker som medlemmer ønskes belyst på åramøte må være styret i hende senest 4 uker før, og kan sendes på mail til norsk.rallylydighet@gmail.com

Hold av datoen