FCI regler

Styret i NRL er blitt kontaktet
og fortalt at flere instruktører
har sagt det blir instruktør-
dommerutdanning for FCI til
sommeren..
Styret ønsker å oppklare noe
rundt dette.
Det stemmer at det skal
avholdes kurs for dommere i
FCl-regelverket så snart det
lar seg gjøre.
Etter denne er ferdig, vil det
bli satt opp kurs for våre
instruktører i regelverket.
Det er verken satt opp tid eller
lengde på kursene, da vår
FCl-representant holder på å
jobbe med saken.
Våre instruktører vil få mail
om tilbudet når tiden er inne.